Cum putem partaja fișiere în rețea utilizând o placă Raspberry Pi?

Partajarea de fișiere în rețea este necesară în mai multe situații: proiecte multi-sistem ce partajează același sistem de fișiere (calcul paralel, redundanță a serviciilor, acces concurent la o colecție de date), segregare funcțională în cadrul unui serviciu multi-sistem sau pur și simplu disponibilitatea unor fișiere către mai multe sisteme de calcul (server de fișiere). Există mai multe metode prin care o placă Raspberry Pi poate face disponibile fișiere locale prin intermediul rețelei. Lecția de față prezintă două dintre acestea: prin intermediul serverului SSH și prin intermediul serverului SAMBA.

Partajarea de fișiere prin intermediul serviciului Secure Server Shell

Serviciul SSH este gândit pentru a putea accesa de la distanță un sistem Linux la nivel de consolă (linie de comandă). Pe lângă conectarea la consola sistemului serviciul SSH permite și transferul de fișiere prin intermediul componentei SCP (Secure Copy Protocol) – componentă care se află în spatele posibilității de a partaja fișiere în rețea. Această modalitate de partajare este specifică sistemelor Linux, cu alte cuvinte putem partaja fișiere între mai multe plăci Raspberry Pi sau între o placă Raspberry Pi și alte sisteme ce rulează sistemul de operare Linux. Există diverse utilitare ce expun această facilitate altor sisteme de operare dar în cadrul acestei lecții ne vom limita la sistemul de operare Linux.

Pentru mai multe informații legate de funcționarea serviciului SSH se pot vedea și:

Raspberry Pi – Remote Access

https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/

Adafruit’s Raspberry Pi Lesson 6. Using SSH

https://learn.adafruit.com/adafruits-raspberry-pi-lesson-6-using-ssh/

Sistemul care partajează fișierele în rețea (sistemul server) trebuie să aibă serverul de SSH pornit (pachetul software SSH este instalat implicit în distribuția Rasbpian dar nu pornește în mod automat din motive de securitate):

sudo /etc/init.d/ssh start

Pentru a configura pornirea automată a serviciului la restartarea sistemului putem utilitarul raspi-config sau putem utiliza comanda:

sudo systemctl enable ssh

Pe sistemul care va accesa fișierele în rețea (sistemul client) este nevoie să instalăm pachetul sshfs (SSH File System):

sudo apt-get install sshfs

Pentru a conecta un director la sisteme de fișiere local vom utiliza comenzile:

mkdir director_nou

sshfs user@xxx.xxx.xxx.xxx: director_nou

unde user este utilizatorul de pe sistemul server și xxx.xxx.xxx.xxx adresa de rețea a sistemului server. În directorul nou creat și conectat la sistemul server se va mapa (implicit) directorul home al utilizatorului user. Dacă dorim să mapăm un alt director se va completa comanda (după 🙂 cu calea către acel director dar, atenție, utilizatorul cu care ne conectăm trebuie să aibă drepturile adecvate asupra acelui director.

Pentru a deconecta legătura dintre sisteme se va utiliza comanda:

umount director_nou

În cele prezentate până acum am arătat o modalitate foarte simplă de partajare de fișiere între două sisteme Linux (oricare dintre ele, sau amândouă, putând fi plăci Raspberry Pi). Totuși, pentru a crea un server de fișiere într-o rețea locală, o soluție mult mai robustă este utilizarea serviciului SAMBA – serviciu ce permite partajarea de fișiere și de dispozitive de tip imprimantă cu sisteme ce rulează diverse sisteme de operare (în special Windows). Prin intermediul instalării serviciului SAMBA pe o placă Raspberry Pi putem partaja în rețea dispozitive de stocare de mare capacitate (hard-disk-uri USB de exemplu) obținând astfel dispozitive de stocare de rețea la un preț accesibil – dispozitivele hardware dedicate de acest tip au un cost destul de mare…

2

Pentu mai multe detalii legate de serviciul SAMBA puteți consulta și:

Samba – Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Samba_(software)

What is Samba?

https://www.samba.org/samba/what_is_samba.html

 

Partajarea de fișiere prin intermediul serviciului SAMBA

Serverul SAMBA nu este instalat implicit și din acest motiv primul pas este instalarea pachetelor aferente:

sudo apt-get install samba

Dacă dorim să partajăm în rețea unități de stocare ce au fost formatate NTFS (sistem de fișiere specific ultimelor versiuni ale sistemului de operare Windows) este necesar să instalăm suportul pentru acest tip de sistem de fișiere pentru a putea conecta aceste unități la placa Raspberry Pi:

sudo apt-get install ntfs-3g

Pentru a defini partjarea dorită vom edita fișierul /etc/samba/smb.conf și vom adăuga la sfârșit:

[Share]

comment = share

path = /calea/catre/directorul/partajat

writeable = yes

only guest = yes

create mask = 0777

directory mask = 0777

browseable = yes

public = yes

unde share va fi numele sub care vom vedea partajarea și /calea/catre/directorul/partajat este calea completa a directorului ce urmează a fi partajat (poate fi calea către locul unde am montat drive-ul USB).  Salvăm și pornim serverul SAMBA:

sudo /etc/init.d/samba start

Dacă dorim pornirea automată a serverului la repornirea sistemului:

sudo systemctl enable samba

De pe un sistem de calcul ce rulează Windows, din aceiași rețea locală ca și sistemul Raspberry Pi, vom vedea imediat în Network sistemul Raspberry Pi și vom putea utiliza fișierele partajate. Configurația precedentă permite accesul la fișierele partajate fără nici un fel de autentificare (utilizator/parolă).

3

4

În cazul în care dorim să partajăm anumite directoare în mod restricționat trebuie să parcurgem următorii pași:

Creăm un grup de utilizatori smb:

sudo groupadd smb

Adăugăm un utilizator acestui grup (poate să fie utilizatorul implicit pi sau un alt utilizator):

sudo adduser pi smb

Stabilim o parolă pentru accesul în rețea:

sudo smbpasswd -a pi

Edităm fișierul /etc/samba/smb.conf și adăugăm la final:

[Share2]

comment = share2

path = /calea/catre/directorul/partajat

writeable = yes

only guest = no

create mask = 0777

directory mask = 0777

browseable = yes

public = no

Repornim serverul de SAMBA:

sudo /etc/init.d/samba restart

Acest nou director partajat va fi accesibil doar prin introducerea numelui de utilizator și a parolei stabilite.

5

Configurațiile precedente (prezentate pentru serviciile SSH și SAMBA) au fost testate pe plăci Raspberry Pi rulând Raspbian GNU/Linux 8 (jessie), kernel 4.4.45-v7+, sshfs 2.5-1 și samba 2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2.

Pentru mai multe informații despre configurarea serviciului SAMBA pe o placă Raspberry Pi se pot parcurge și următoarele materiale:

Raspberry Pi Bit-Torrent/DLNA/SAMBA Server Part 2: Setting up Samba

http://joerpi.blogspot.ro/2013/06/raspberry-pi-bit-torrentdlnasamba.html

How to Turn a Raspberry Pi into a Low-Power Network Storage Device

http://www.howtogeek.com/139433/how-to-turn-a-raspberry-pi-into-a-low-power-network-storage-device/

How-To: Share a folder with a Windows computer from a Raspberry Pi

http://raspberrypihq.com/how-to-share-a-folder-with-a-windows-computer-from-a-raspberry-pi/

Cum putem partaja dispozitive USB între două plăci Raspberry Pi?

Avantajele partajării de dispozitive USB între mai multe dispozitive sunt evidente: accesul la distanță la un element de scanare, la elemente ale interfațării cu utilizatorul (tastatură, mouse) sau chiar accesul la sisteme de stocare (USB drives). Partajarea dispozitivelor USB se realizează prin intermediul rețelei și poartă denumirea de USB over Ethernet, USB over Network sau USB over IP. Există numeroase produse comerciale (software, hardware sau combinație software și hardware) ce oferă posibilitatea de a partaja dispozitive USB între mai multe sisteme de calcul dar, în general, aceste produse au un cost destul de mare. Câteva exemple:

Industrial USB 2.0 Over IP Network 4-Port Hub – TCP/IP Network

https://www.coolgear.com/product/industrial-usb-2-0-ip-network-4-port-hub-share-usb-device-tcpip-network

USB IP Extender

http://www.digivision.it/prodotti/NTI/usb-ip-extender.html

USB over Network – USB for Remote Desktop

http://www.usb-over-network.com/

USB over Network – Share and access your USB devices over local network or Internet

http://www.usb-over-network.com/usb-over-network.html

Grație proiectului open-source USB/IP putem implementa (fără nici un cost de licențiere) o partajare de dispozitive USB între sisteme ce rulează Linux (există și portări ale proiectului pentru Windows și MacOS dar nu sunt foarte stabile). În cadrul proiectului de față vom ilustra instalarea și utilizarea acestui proiect software pe două plăci de dezvoltare Raspberry PI.

2

http://usbip.sourceforge.net/

Componentele software USB/IP permit partjarea de dispozitive USB de diverse tipuri:

 • Dispozitive de stocare USB;
 • Dispozitive de intrare (tastatură, mouse);
 • Camere video sau sisteme audio USB;
 • Imprimante, scanere și chiar interfețe de rețea.

Utilizarea dispozitivelor partajate se face utilizând driverele originale ale acestora dar se introduce un nivel suplimentar de retransmitere a mesajelor I/O specifice comunicației USB: VHCI Driver – Virtual Host Controller Interface <-> Stub Driver. Sistemul care găzduiește fizic dispozitivul USB și îl partajează în rețea joacă rolul de Server iar sistemul care instalează virtual la distanță dispozitivul USB joacă rolul de Client.

 3

 

 Instalarea și configurarea USB/IP pe o placă Raspberry PI (server)

Pentru instalarea pachetului software USB/IP se va utiliza comanda (pachetul este inclus în distribuția Raspbian 7 și 8):

sudo apt-get install usbip

Pentru a vedea toate dispozitivele USB din sistem se va utiliza comanda lsusb:

4

Vom încărca componentele driver pentru server cu ajutorul comenzii:

sudo modprobe usbip-host

după care vom putea vizualiza care din dispozitivele USB sunt vizibile pentru partajare:

sudo usbip list -l

5

Pentru pornirea componentei server vom utiliza comanda:

sudo usbipd -D

iar pentru a partaja un dispozitiv vom utiliza comanda:

sudo usbip bind -b x-x.x

unde x-x.x este indicativul dispozitivului USB dorit.

În exemplul nostru dacă dorim să partajăm dispozitivul 1-1.2 care nu este altceva decât un stick USB vom da comanda:

sudo usbip bind -b 1-1.2

și vom putea verifica disponibilitatea lui cu ajutorul comenzii:

sudo usbip list -r xxx.xxx.xxx.xxx

unde xxx.xxx.xxx.xxx este adresa de rețea IP a sistemului.

6

 

Instalarea și configurarea USB/IP pe o placă Raspberry Pi (client)

La fel ca și în cazul sistemului server se va instala pachetul software USB/IP:

sudo apt-get install usbip

Pentru a vedea dispozitivele partajate de sistemul server se folosește comanda:

sudo usbip list -r xxx.xxx.xxx.xxx

unde xxx.xxx.xxx.xxx este adresa IP a sistemului server.

”Conectarea” dispozitivului USB presupune încărcarea driverului VHCI:

sudo modeprobe vhci-hcd

și atașarea propriu-zisă a dispozitivului:

sudo usbip attach –host xxx.xxx.xxx.xxx –busid x-x.x

Dacă atașarea s-a realizat cu succes dispozitivul USB se va putea vizualiza cu ajutorul comenzii lsusb.

7

În cadrul exemplului nostru, fiind vorba de un dispozitiv de stocare USB, dispozitivul se va putea utiliza ca și cum ar fi conectat local. Se va verifica identificarea ca și dispozitiv de stocare cu ajutorul comenzii:

ls -l /dev/disk/by-uuid/

8

și se va putea monta în cadrul sistemului local de fișiere:

sudo mkdir /mnt/usb

sudo mount /dev/sda /mnt/usb

Testarea configurației prezentate s-a făcut pe două plăci Raspberry Pi rulând Raspbian GNU/Linux 8 (jessie), kernel 4.4.45-v7+, și usbip 2.0+3.16.7-ckt20-1.

O alternativă comercială la proiectul USB/IP este VirtualHere USB Server. Acest produs comercial are componentă binară server specială pentru placa Raspberry Pi, client pentru mai multe sisteme de operare (inclusiv Windows) și poate fi utilizat și în variantă trial (se poate partaja un singur dispozitiv USB și se va afișa o fereastră de avertizare la fiecare utilizare).

9

https://virtualhere.com/

Pentru instalarea acestui produs comercial se poate vedea tutorialul:

VirtualHere with Raspberry Pi as USB server

http://vmwarebits.com/content/virtualhere-raspberry-pi-usb-server

Ce putem face cu un telefon vechi Android?

Chiar dacă îndrăgim telefonul inteligent pe care îl avem în prezent și chiar dacă el nu are nici o problemă de funcționare, totuși, la un moment dat, el va trebui schimbat cu unul nou – apar aplicații ce au nevoie de mai multe resurse de calcul, suntem sclavii modei în permanență schimbare, apar noi standarde de comunicație GSM (3G/4G) – nu contează motivul înlocuirii telefonului dar înlocuirea în sine la o perioadă din ce în ce mai scurtă de timp este o certitudine. În urma acestui proces de îmbunătățire continuă a dispozitivelor de comunicație mobilă rămân disponibile telefoane mobile pe care le uităm printr-un colț al dulapului sau pe care le ducem direct la centrul de reciclare. În ambele cazuri valoarea recuperată este zero. Există mai multe modalități prin care putem pune în valoare mult mai bine aceste dispozitive modificându-le scopul principal de funcționare – nu trebuie să uităm că un telefon mobil inteligent este un sistem de calcul puternic cu mult mai multe resurse hardware decât majoritatea plăcilor de dezvoltare cu care lucrăm (Arduino sau Raspberry Pi). Proiectul de față face referire la telefoanele mobile inteligente ce rulează sistemul de operare Android și dă ca exemplu trei situații în care putem pune în valoare componentele hardware ale telefonului mobil în alte scopuri decât cel pentru care a fost proiectat în ciuda arhitecturii Android total neprietenoase cu modificările la nivel funcțional.

Utilizarea unui telefon mobil Android ca și cameră de supraveghere IP (WiFi sau GSM)

Telefoanele mobile inteligente, chiar și de generație mai veche, dețin camere video performante ce pot servi foarte bine ca și camere de supraveghere. Conectivitatea de rețea (WiFi sau GSM) oferită de arhitectura unui telefon mobil inteligent contribuie excelent la scopul propus în acest prim exemplu. În acest mod transformăm un obiect inutil, un telefon mobil disponibilizat, într-un dispozitiv util și, echivalent, foarte scump. Pentru a face acest lucru este necesar să instalăm un software specializat. Există mai multe astfel de programe de acest gen dar vă recomandăm IP Webcam:

2

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pas.webcam

Aplicația IP Webcam permite transmiterea în rețea a imaginilor preluate de la camera video a  telefonului (oricare dintre camerele telefonului). Accesarea transmisiei on-line se poate face de pe orice client cu un browser web, inclusiv un alt telefon mobil, accesând IP-ul telefonului mobil pe portul 8080. Printre alte facilități ale aplicației putem enumera: înregistrarea video, preluarea unui singur cadru (fotografie), pornirea blitz-ului, filmarea pe timp de noapte, controlul focusului și a zoom-ului și chiar și afișarea valorilor citite de la senzorii telefonului mobil (accelerometru, senzorul de lumina, senzorul de proximitate, senzorul de temperatura și nivel de încărcare a bateriei). Aplicația poate fi configurată să pornească automat la inițializarea telefonului mobil astfel încât funcționalitatea de cameră de supraveghere să nu fie afectată de repornirea accidentală a dispozitivului. Toate aceste funcționalități pot fi accesate prin intermediul conexiunii WiFi dar și printr-o conexiune de date mobilă GSM pentru supravegherea unor spații izolate. Accesul la cameră se poate proteja prin parolă.

3

În cazul în care dorim să accesăm dispozitivul dintr-o altă rețea decât cea din care face parte (supraveghere la distanță prin Internet) se poate înregistra un cont gratuit pe serviciul cloud Ivideon ce permite accesul de oriunde la camerele înregistrate în serviciul cloud. Mai mult decât atât serviciul cloud permite și stocarea înregistrărilor video, detecția mișcării și notificări diverse. Pentru o conexiune WiFi nu este nevoie ca telefonul mobil să aibă cartelă SIM GSM.

4

Cloud Video Surveillance | Ivideon

https://www.ivideon.com/

O alternativă la instalarea unui software specializat de transmisie video este instalarea pe telefonul mobil a unui software de control la distanță ce permite accesul la toate funcționalitățile mobilului inclusiv accesul la camerele video ale acestuia. Accesul la toate funcționalitățile telefonului mobil poate deschide noi oportunități funcționale cum ar fi, de exemplu, transformarea telefonului mobil în dispozitiv de urmărire GPS. Un software foarte cunoscut este TeamViewer.

5

https://www.teamviewer.com/

Pe telefonul ce urmează a fi controlat la distanță se instalează versiunea Host a aplicației TeamViewer:

TeamViewer Host

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.host.market

Controlul la distanță se poate realiza dintr-o interfață web sau instalând versiunea Viewer a aplicației (disponibilă pe Windows dar și pe telefonul mobil). Controlul la distanță a dispozitivului Android necesită înregistrare dar utilizarea este gratuită pentru scop personal. Aplicația Host pornește în mod automat o dată cu sistemul de operare Android și permite atât controlul complet al interfeței utilizator dar și supravegherea la distanță a parametriilor de funcționare.

6

Utilizarea unui telefon mobil Android ca și modem GSM / placă de rețea WiFi

Este foarte bine cunoscută posibilitatea telefoanelor mobile de a se transforma în hot-spoturi WiFi mobile pentru a partaja conexiunea la Internet cu alte dispozitive (laptop-uri sau alte telefoane mobile) – facilitatea de tethering:

https://en.wikipedia.org/wiki/Tethering

Aceiași facilitate poate fi utilizată pentru diverse plăci de dezvoltare (Raspberry Pi sau Arduino Yun) pentru a oferi acestora conectivitate Internet prin intermediul rețelei GSM sau prin intermediul unei rețele WiFi (este cazul plăcilor Raspberry Pi mai vechi ce nu au interfață WiFi integrată). În acest fel se utilizează un dispozitiv disponibil (un telefon mobil vechi) în locul unor shield-uri sau dispozitive scumpe (shield GSM, modem GSM). Este de preferat ca tethering-ul să se facă prin intermediul conexiunii USB deoarece asigură o viteză mare de transfer, nu ocupă intefața WiFi sau bluetooth a plăcii de dezvoltare și asigură și alimentarea telefonului mobil.

7

Configurarea plăcii de dezvoltare este identică pentru o conexiune de rețea GSM sau una WiFi. Pentru o placă Raspberry Pi, după conectarea fizică la portul USB al plăcii de dezvoltare a telefonului mobil se poate verifica recunoașterea hardware a acestuia prin instrucțiunea dmesg (în exemplificare s-a utilizat un telefon mobil Orange Zilo, Android 4.2.2, produs în 2014 și o placă de dezvoltare Raspberry Pi rulând Raspbian GNU/Linux 8 (jessie), kernel 4.4.43-v7+)  :

8

Instalarea lui ca dispozitiv USB cu ajutorul comenzii lsusb:

9

Și configurația de rețea asociată cu ajutorul comenzii ifconfig:

10

Configurarea dispozitivului se realizează automat în cazul configurației dată ca exemplu. Pentru detalii legate de configurația manuală se pot consulta proiectele următoare:

How to use an Android tablet as a Raspberry Pi console terminal and internet router

http://elinux.org/How_to_use_an_Android_tablet_as_a_Raspberry_Pi_console_terminal_and_internet_router

Raspberry Pi USB Tethering (using an Android phone)

https://www.youtube.com/watch?v=x_yhJ_QBfaU

Android USB Tethering to Connect a Raspberry Pi to the Internet

http://mobilesociety.typepad.com/mobile_life/2015/03/android-usb-tethering-to-connect-a-raspberry-pi-to-the-internet.html

Sau pentru utilizarea unei plăci Arduino Yun:

Configure Arduino Yun for Android Tethering

https://www.youtube.com/watch?v=wqvwG2xD-_g

Connect Arduino Yun to 3g 4g Mobile Networks

http://selfbuilt.net/wiki/doku.php?id=arduino_yun_mobile_networks

Use 3g/UMTS USB Dongle for WAN connection

https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/3gdongle

Utilizarea unui telefon mobil Android ca și ecran tactil pentru o placă Arduino

Cu toții ne-am lovit de problema realizării unei interfețe utilizator compacte și multifuncționale pentru sistemele dezvoltate cu ajutorul plăcilor Arduino – ecrane alfanumerice sărăcăcioase, butoane ce trebuie integrate solid în carcasa sistemului sau ecrane tactile color scumpe și care consumă imediat memoria internă a plăcii de dezvoltare. Acesta este motivul pentru ce de a treia propunere de utilizare a unui telefon mobil Android vechi. Putem reutiliza telefonul mobil și îl putem transforma într-un ecran tactil color pentru un sistem Arduino fără a cheltui suplimentar și fără a epuiza memoria internă a plăcii de dezvoltare. Mai mult decât atât, dacă se combină interfațarea cu accesul la distanță – prezentat în prima parte a proiectului – vom obține un sistem cu o interfață grafică color dar și controlabil de oriunde din Internet. Conexiunea între telefonul mobil și placa de dezvoltare se realizează prin USB și există două posibilități:

Utilizând modul accesoriu bazat pe extensia Android ADK – este necesară utilizarea unei plăci Arduino Mega ADK:

11

https://www.robofun.ro/arduino/arduino_mega_adk

sau a unui shield USB Host împreună cu o placă Arduino Uno sau Arduino Mega:

12

https://www.robofun.ro/shields/usb_host_shield

A se vedea și:

Arduino ADK – Running Examples in Accessory Mode

http://labs.arduino.cc/ADK/AccessoryMode

Pentru implementare este necesară dezvoltarea aplicației Arduino dar și realizarea unei aplicații Android care să definească interfața utilizator. Există mai multe proiecte ce pot fi utilizate ca punct de plecare în implementarea acestei variante:

Arduino ADK LED Lighting

http://www.instructables.com/id/Arduino-ADK-LED-Lighting/

mover-bot – Android-based Mobile Robotics Platform

https://code.google.com/archive/p/mover-bot/

AndroidADKLED

https://sites.google.com/site/arduinosite/exercise/androidadkled/

Handbag™ for Android

http://handbagdevices.com/

Din păcate această variantă necesită un telefon mobil Android ce include în distribuția sistemului de operare extensia ADK, a se vedea și:

Android ADK supported devices

http://stackoverflow.com/questions/10186760/android-adk-supported-devices

Utilizând modul bridge (ADB: Android Development Bridge Mode) ce permite conectarea directă între telefonul mobil și o placă de dezvoltare prin intermediul unei conexiuni USB (utilizând un USB Host shield sau nu). A se vedea și:

Mega ADK – Running Examples over the ADB

http://labs.arduino.cc/ADK/ADB

Această variantă necesită ca telefonul mobil să suporte o conexiune USB OTG de tip Host și este nevoie de un adaptor de conectare USB OTG între telefonul mobil și cablul USB clasic al plăcii de dezvoltare. Dificultatea acestei variante vine din implementarea programului Android și din necesitatea ca dispozitivul Android să suporte USB OTG Host. Câteva exemple de proiecte bazate pe modul bridge:

USB_BRIDGE_ANDROID_OTG App Inventor 2

https://github.com/S2I71/usb_otg_bridge_app_inventor/

ProcessingAdb

https://github.com/agoransson/processingadb

Control an Arduino from Android device

http://solderer.tv/control-an-arduino-from-your-android-device/

Android + Arduino + USB Host + Simple Digital Output

http://mitchtech.net/android-arduino-usb-host-simple-digital-output/

În cazul în care cele două variante de implementare prezentate mai sus vi se par prea complicate există și posibilitatea de conectare a plăcii Arduino la telefonul Android prin intermediul unei conexiuni Bluetooth. Câteva exemple:

How to control arduino board using an android phone and a bluetooth module

http://www.instructables.com/id/How-control-arduino-board-using-an-android-phone-a/

Connect Arduino Uno to Android via Bluetooth

http://www.instructables.com/id/Connect-Arduino-Uno-to-Android-via-Bluetooth/

Control an Arduino with Bluetooth

http://www.allaboutcircuits.com/projects/control-an-arduino-using-your-phone/

Arduino Bluetooth Interfacing – Simplest tutorial on Bluetooth Basics

https://diyhacking.com/arduino-bluetooth-basics/

Ce putem face cu o cameră web veche?

În ultimul timp majoritatea dispozitivelor inteligente (telefon mobil, tabletă, laptop, televizor) vin echipate cu camere video performante ce permit realizarea de fotografii, înregistrări video sau video-comunicații. Utilizăm din ce în ce mai rar stațiile de lucru pentru astfel de activități și din acest motiv vechile camere video USB devin niște echipamente inutile tocmai bune de disponibilizat. Fiindcă nu au performanțe deosebite și nu sunt capabile de rezoluții foarte mari, camerele video usb (sau webcam-urile) au ajuns la prima vedere inutile în momentul de față dar… aceste echipamente pot fi reutilizate foarte ușor (și profitabil) în cadrul propriilor sisteme electronice dezvoltând astfel, cu costuri modice, diverse sisteme de achiziție, transmisie și supraveghere video. O cameră video USB poate fi conectată la orice placă de dezvoltare ce rulează Linux și dispune de o mufă USB host – în cadrul proiectului de față vom exemplifica acest lucru utilizând două dintre cele mai utilizate plăci de dezvoltare: Raspberry Pi și Arduino Yun. Ca și cameră video vom utiliza o cameră ultra-low-cost (în jur de 2$ pe ebay) dar se poate utiliza cam orice cameră web USB 1.1 sau 2.0:2

Lista oficială de camere video USB suportate de placa Raspberry Pi se poate consulta la adresa:

RPi USB Webcams

http://elinux.org/RPi_USB_Webcams

Configurarea camerei web pe o placă Raspberry Pi

După conectarea fizică a camerei la placa Raspberry Pi putem să verificăm mesajele date de nucleul sistemului de operare în urma evenimentului de conectare prin intermediul comenzii:

dmesg | tail -n11

3

Putem verifica identificarea ca dispozitiv USB prin intermediul comenzii:

lsusb

4

Sau putem verifica modurile video (rezoluțiile) suportate:

sudo lsusb -s 001:005 -v | egrep “Width|Height”

5

Verificarea mapării camerei ca dispozitiv specific se face cu ajutorul comenzii:

ls /dev/video*

6

Pentru a utiliza camera avem la dispoziție mai multe produse software pe care le putem instala și utiliza:

fswebcam – utilitar ce ne permite să preluăm un cadru video (o fotografie) și să-l salvăm într-un format ales. Instalarea acestui utilitar se face cu ajutorul comenzii:

sudo apt-get install fswebcam

Pentru a prelua o fotografie și a o salva într-un fișier denumit image.jpg executăm:

fswebcam image.jpg

Pentru mai multe detalii legate de utilizarea programului fswebcam puteți vedea și:

Using a standard USB webcam

https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/webcams/

motion – utilitar capabil să transmită prin rețea imaginile captate de la camera video transformând astfel sistemul într-o cameră IP (WiFi sau Ethernet în funcție de capabilitățile plăcii Raspberry Pi). Instalarea se face cu ajutorul comenzii:

sudo apt-get install motion

Înainte de a porni aplicația trebuie trebuie să modificăm în fișierul de configurare (/etc/motion/motion.conf), cel puțin, următoarele directive:

# Start in daemon (background) mode and release terminal (default: off)

daemon on

# Restrict stream connections to localhost only (default: on)

stream_localhost off

Și în fișierul /etc/default/motion trebuie să modificăm:

start_motion_daemon=yes

Pornirea serviciului motion se face cu următoarea comandă:

sudo motion

După pornirea aplicației se pot urmării imaginile furnizate de camera video accesând adresa web:

http://adresa_ip_raspberrypi:8081

Facilitățile oferite de aplicația motion sunt foarte variate: înregistrare de imagini sau video, detecția mișcării, declanșarea de acțiuni în urma detecției de mișcare, transmiterea prin rețea de imagini sau flux de imagini și nu numai. Pentru o înțelegere mai bună a funcționării acestei aplicații se pot parcurge și următoarele proiecte:

Raspberry Pi remote webcam

http://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-remote-webcam

Build a Raspberry Pi Webcam Server in Minutes

https://pimylifeup.com/raspberry-pi-webcam-server/

Beginners Guide How To Setup a USB Webcam to your Raspberry Pi 2 in Minutes

http://www.awesomeprojects.xyz/2015/09/beginners-guide-how-to-setup-usb-webcam.html

Motion detection using the Raspberry Pi + USB Webcam

http://sjj.azurewebsites.net/?p=701

Raspberry Pi as low-cost HD surveillance camera

http://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-as-low-cost-HD-surveillance-camera

How to turn an USB camera with Raspberry Pi into an Onvif IP Camera?

http://www.instructables.com/id/How-to-turn-an-USB-camera-with-Raspberry-Pi-into-a

Configurațiile anterioare au fost testate pe un sistem rulând Raspbian GNU/Linux 8 (jessie), kernel 4.4.43-v7+, fswebcam 20140113-1 și motion 3.2.12+git20140228-4+b2.

Configurarea camerei web pe o placă Arduino Yun

Utilizarea unei camere web USB împreună cu o placă Arduino Yun este aproape la fel ca și în cazul plăcii Raspberry Pi dar există și câteva deosebiri. În primul rând curentul furnizat pe mufa USB a plăcii este mai mic decât în cazul plăcii Raspberry Pi și din acest motiv este posibil ca să fie nevoie să se utilizeze un hub USB cu alimentare (dacă placa Arduino Yun se resetează fără motiv după conectarea camerei video înseamnă că sigur aveți nevoie de mai mult curent, acest lucru poate fi valabil și în cazul plăcii Raspberry Pi):

7

https://www.robofun.ro/raspberry-pi-si-componente/powered-usb-hub-raspberry-pi

Un alt aspect important este faptul că placa Arduino Yun nu vine configurată implicit să ruleze sistemul de operare de pe un card ci din memoria internă. Pentru a nu uza memoria internă și pentru a face rost de mai mult spațiu pentru instalarea de programe este recomandată configurarea încărcării sistemului de operare de pe card:

How to expand the Yún disk space

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ExpandingYunDiskSpace

După conectarea fizică a camerei web la placa Arduino Yun se pot efectua aceleași verificări ca și în cazul precedent:

dmesg | tail -n7

8

lsusb

9

ls /dev/video*

10

Pentru utilizarea utilitarului fswebcam vom instala următoarele pachete software:

opkg update 

opkg install kmod-video-uvc 

opkg install fswebcam

iar comanda de execuție este identică cu cazul precedent:

fswebcam image.jpg

Pentru instalarea programului motion vom utiliza comanda:

opkg install motion

și pentru pornirea acestuia (după efectuarea modificărilor necesare în fișierul /etc/motion/motion.conf) comanda:

motion

Urmărirea imaginilor transmise prin rețea (WiFi sau Ethernet în funcție de configurația plăcii Arduino Yun) se poate face la aceiași adresă:

http://adresa_IP_arduinoyun:8081

Atenție!!! Procesorul plăcii Arduino Yun (Atheros AR9331 – 400MHz) nu este la fel de puternic ca procesorul plăcii Raspberry Pi (Broadcom BCM2836 – 900 MHz), din acest motiv nu putem avea pretenția la un număr mare de cadre per secundă la transmisia în rețea.

Pe lângă cele două utilitare prezentate și pentru placa Raspberry Pi, distribuția de Linux OpenWRT ce rulează pe placa Arduino Yun mai include și programul mjpg-streamer ce permite de asemenea transmisia în rețea de imagini preluate de la camera web dar nu și detecția de mișcare. Pentru instalarea acestuia vom utiliza comanda:

opkg install kmod-video-core kmod-video-uvc mjpg-streamer

iar pentru utilizare comanda:

mjpg_streamer -i “input_uvc.so -d /dev/video0 -y” -o “output_http.so”

Accesarea imaginilor transmise se poate face la adresele:

Flux video:

http:// adresa_IP_arduinoyun:8080/?action=stream

Imagini:

http:// adresa_IP_arduinoyun:8080/?action=snapshot

Pentru mai multe informații legate de utilizarea unei plăci Arduino Yun împreună cu o cameră web se pot consulta și următoarele proiecte:

WebCam in OpenWrt

http://h-wrt.com/en/doc/webcam

Wireless Security Camera with the Arduino Yun

https://learn.adafruit.com/wireless-security-camera-arduino-yun

DIY Security Camera

http://www.instructables.com/id/DIY-Security-Camera/

Build a Photobooth with an Arduino Yun, a Webcam and Dropbox

https://www.twilio.com/blog/2015/02/arduino-powered-photobooth-arduino-yun-a-webcam-and-dropbox.html

Proiect Închisoarea lui Bachus

De cele mai multe ori consumul de alcool afectează capacitatea de a evalua cantitatea de băutură consumată deja dar deschide apetitul pentru a bea din ce în ce mai mult.

1

”Personal nu beau niciodată mai mult de un pahar dar după un pahar devin cu totul și cu totul alt om. Acel om bea enorm de mult… ”

Având în vedere efectele negative grave cauzate de consumul excesiv de alcool proiectul de față își propune să construiască un sistem de protecție care să țină seama de cantitatea de alcool consumată deja – o încuietoare care nu se va deschide dacă persoana este în stare de ebrietate. Această încuietoare poate fi instalată la dulapul sau barul în care sunt depozitate băuturile alcoolice și va încerca să împiedice o persoană să consume mai mult decât este cazul. Bineînțeles, proiectul are un caracter strict demonstrativ – nu există nici o garanție că poate opri o persoană să consume prea mult alcool, fiecare persoană are responsabilitatea să consume băuturi alcoolice cu moderație.

Sistemul se va baza pe o placă de dezvoltare Arduino Uno și va include următoarele componente: un senzor brick alcool MQ-3, o placă releu SPDT 5V, o încuietoare solenoid, un brick buton și două brick-uri led.

2

https://www.robofun.ro/bricks/senzor-alcool-brick

3

https://www.robofun.ro/module/module-releu/releu-spdt-5V

4

https://www.robofun.ro/mecanice/mecanice-altele/incuietoare-solenoid-12vdc

Modul de funcționarea a sistemului va fi următorul: la pornirea sistemului încuietoarea este închisă și ledul roșu este aprins; pentru deblocare se apasă butonul și se suflă în senzor timp de 10 secunde – interval semnalizat de clipirea ledului roșu; dacă proba este negativă, nu există alcool în respirația celui testat, ledul roșu se va stinge, se va aprinde ledul verde și se va comanda de deschidere a încuietorii pentru 10 secunde.

Cele două leduri vor fi conectate pe pinii 5 și 6 ai plăcii de dezvoltare. Pinul 2 al plăcii de dezvoltare va fi utilizat pentru conectarea butonului (INT0) iar pinul 3 pentru comanda către încuietoare. Senzorul de alcool se va conecta pe pinul analogic A0.

#define led_verde 5

#define led_rosu 6

#define pin_releu 3

#define int_buton 0

Schema de interconectare între componentele utilizate este:

5

Chiar dacă senzorii de gaz din familia MQ sunt în general mari consumatori de curent și nu se recomandă alimentarea directă din placa de dezvoltare ci utilizarea unui surse externe de alimentare – senzorul de alcool MQ-3 nu consumă mai mult de 200mA deci poate fi alimentat direct și în cazul alimentării plăcii prin intermediul cablului USB și în cazul utilizării unui alimentator extern.

Comanda încuietorii se va realiza prin intermediul unui releu deoarece funcționează la o altă tensiune (12V) decât restul montajului. Având în vedere faptul că placa de dezvoltare Arduino Uno poate fi alimentată, prin intermediul regulatorului intern de tensiune, la tensiuni între 6V și 12V, sistemul poate fi alimentat în ansamblu de la o singură sursă de tensiune. Nu se recomandă utilizarea de baterii deoarece consumul este destul de mare și nu se va asigura o autonomie prea mare a sistemului.

În cadrul programului se vor utiliza următoarele variabile globale: unlockme – semnalizează apăsarea butonului de deschidere; alcool – conține valoarea citită de la senzor în mod curent; alcool_test – conține valoarea citită în urma testării. Comparația dintre cele două valori va sta la baza de deschidere sau nu a încuietorii.

volatile boolean unlockme = false;

int alcool, alcool_test;

În cadrul secțiunii setup() se realizează inițializarea pinilor de comandă și a procedurii  (unlock()) de tratare a evenimentului de apăsare a butonului.

void setup() {               

    attachInterrupt(int_buton,unlock,RISING);

    pinMode(pin_releu,OUTPUT);

    pinMode(led_rosu,OUTPUT);

    pinMode(led_verde,OUTPUT);

    digitalWrite(pin_releu,LOW);

    digitalWrite(led_verde,LOW);

    digitalWrite(led_rosu,HIGH);

}

void unlock() {  unlockme = true; }

Secțiunea loop() va implementa mecanismul de testare și de comandă a încuietorii. Funcționarea încuietorii se bazează pe un mecanism extrem de simplu: se compară valoarea de test (alcool_test) cu valoarea achiziționată chiar înainte de efectuarea testului (alcool). În cazul în care valoarea este mai mare (detecție alcool) sau egală (nu s-a suflat deloc în senzor) încuietoarea nu se va deschide. Comportamentul senzorului face ca în momentul unui test negativ (se suflă în senzor de către o persoană care nu a consumat alcool) valoarea raportată să fie mai mică decât valoarea citită în gol – acesta este cazul în care încuietoarea se va deschide. Cu alte cuvinte nu se poate păcăli senzorul și să se deschidă încuietoarea fără ca o persoană să efectueze testul.

void loop() {

    alcool = analogRead(0);

    if (unlockme) {

      for (int i=0; i<10; i++) {

        digitalWrite(led_rosu,LOW);

        delay(500);

        digitalWrite(led_rosu,HIGH);

        delay(500);

      }

      unlockme = false;

      alcool_test = analogRead(0);

      if (alcool_test < alcool) {

        digitalWrite(led_rosu,LOW);

        digitalWrite(led_verde,HIGH);

        digitalWrite(pin_releu,HIGH);

        delay(10000);

        digitalWrite(led_rosu,HIGH);

        digitalWrite(led_verde,LOW);

        digitalWrite(pin_releu,LOW);

      }

      unlockme = false;

    }

    delay(1000);

}

În cazul în care doriți să implementați sisteme de testare mai sofisticate decât cel prezentat în această lecție vă recomandăm și următorul proiect:

The Droidalyzer – An open source, Bluetooth alcohol detector accessory for Android Phones

http://www.instructables.com/id/The-Android-Breathalyzer/

Proiect Instalație de Crăciun WiFi

Instalațiile de lumini pentru crăciun sunt printre cele mai distractive montaje care se pot realiza cu ajutorul plăcii de dezvoltare Arduino Uno. În cadrul proiectului de față vom realiza o instalație de lumini pentru crăciun conectată prin WiFi și controlabilă prin intermediul telefonului mobil.

1

Pe lângă placa de dezvoltare Arduino Uno vom utiliza shield-ul Sparkfun WiFi CC3000 ce va permite conectarea la rețeaua Internet și recepționarea comenzilor transmise de pe telefonul mobil inteligent.

2

https://www.robofun.ro/wireless/wireless-wifi/cc3000-wifi-shield

Pentru informații legate de utilizarea shield-ului Sparkfun WiFi CC3000 puteți consulta și următorul tutorial:

CC3000 Hookup Guide

https://learn.sparkfun.com/tutorials/cc3000-hookup-guide

Pentru partea de lumini vom utiliza un șir de leduri RGB de 12mm de la Adafruit (se pot utiliza mai multe seturi înseriate atâta timp cât se respectă puterea sursei de alimentare):

3

https://www.robofun.ro/electronice/led/led-uri-pixeli-rgb-de-12mm

Se recomandă citirea cu atenție a informațiilor de utilizare furnizate de producător:

12mm LED Pixels

https://learn.adafruit.com/12mm-led-pixels

Pentru a realiza conexiunea între sistemul de lumini și telefonul mobil, fără a fi nevoie să scriem o aplicație mobilă personalizată, vom utiliza platforma IoT Blynk:

First drag-n-drop IoT app builder for Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, SparkFun

boards, and others

http://www.blynk.cc/

Pentru o mai bună înțelegere a lecției de față se poate vedea și proiectul:

Cum să realizăm un sistem IoT fără să scriem nici o linie de cod?

Cea mai importantă grijă în realizarea montajului este alimentarea corectă a acestuia. Trebuie avut în vedere că sistemul va necesita o sursă externă de tensiune de 5V, minim 2A. Schema de interconectare este următoarea:

4

Chiar dacă schema nu prezintă shield-ul WiFi se presupune că acesta este instalat deasupra plăcii Arduino Uno utilizând un set de conectori Arduino R3.

Sursa de tensiune externă va alimenta atât ansamblul placă de dezvoltare Arduino Uno + shield WiFi cât și șirul de 25 de leduri RGB. Comanda de la placa de dezvoltare se va transmite către șirul de leduri pe două fire: pinul 5 – fir galben – date și pinul 6 – fir verde – semnal de ceas.

În cadrul programului Arduino se vor utiliza următoarele biblioteci externe mediului Arduino IDE:

Blynk Library

https://github.com/blynkkk/blynk-library

Adafruit WS2801 Library

https://github.com/adafruit/Adafruit-WS2801-Library

Adafruit CC3000 Library

https://github.com/adafruit/Adafruit_CC3000_Library

#include <Adafruit_WS2801.h>

#define ADAFRUIT_CC3000_IRQ   2

#define ADAFRUIT_CC3000_VBAT  7

#define ADAFRUIT_CC3000_CS    10

#include <SPI.h>

#include <Adafruit_CC3000.h>

#include <BlynkSimpleCC3000.h>

int dataPin = 5;

int clockPin = 6;

Adafruit_WS2801 strip = Adafruit_WS2801(25, dataPin, clockPin);

În program se va personaliza AUTH TOKEN furnizat de aplicația mobilă Blynk la crearea aplicației de comandă:

char auth[] = “AUTH TOKEN“;

și datele de conectarea la rețeaua WiFi locală:

char ssid[] = ““;

char pass[] = ““;

int wifi_sec = WLAN_SEC_WPA2;

Dacă se dorește urmărirea mesajelor de control ale sistemului Blynk în consola serială se va lăsa următoarea linie necomentată:

#define BLYNK_PRINT Serial 

Următoarele variabile globale permit controlul funcționării sistemului de lumini. Variabila mode reține comportamentul de funcționare, există 5 moduri de funcționare: modul 0 – toate ledurile sunt stinse, modul 1 – toate ledurile sunt aprinse având aceiași culoare dictată de aplicația de comandă, modul 2 – toate ledurile sunt aprinse având culori diferite, modul 3 – este aprins un singur led care se plimbă de la un capăt la altul al șirului de leduri și modul 4 – sunt aprinse toate ledurile iar culoarea este dată de accelerometrul telefonului mobil de pe care se face comanda. Variabila shift va reține comanda de culoare dată de aplicația mobilă. Variabila automat indică declanșarea unui interval de funcționare automată la oră fixă stabilită în aplicația mobilă de comandă. Variabilele lastmode și lastshift conțin ultimele valori ale variabilelor corespondente pentru ca sistemul să poată să răspundă la modificarea acestora.

byte mode = 0;

byte lastmode = 255;

int shift = 0;

int lastshift = -1;

byte automat = 0;

În cadrul secțiunii setup() se va inițializa conexiunea cu platforma Blynk și obiectul de comandă al șirului de leduri.

void setup()

{ Serial.begin(9600);

  Blynk.begin(auth, ssid, pass, wifi_sec);

  strip.begin();

  strip.show(); }

Procedurile BLYNK_WRITE preiau comenzile primite de la aplicația mobilă prin intermediul unor pini virtuali: pinul V1 va transmite comanda de culoare, pinul V2 va transmite comanda de mod de funcționare, pinul V3 va transmite comanda de funcționare automată și pinul V4 va transmite valorile primite de la accelerometrul telefonului mobil.

BLYNK_WRITE(V4) {

  if (mode==4) {

    int r = param[0].asFloat();

    int g = param[1].asFloat();

    int b = param[2].asFloat();

    shift = Color(r,g,b); }

}

BLYNK_WRITE(V3) {

  automat = param.asInt();

  mode = 3; }

BLYNK_WRITE(V2) { mode = param.asInt(); }

BLYNK_WRITE(V1) { shift = param.asInt(); }

În cadrul secțiunii loop() este implementat algoritmul de funcționare propriu-zisă a instalației de lumini – cele 5 moduri de funcționare.

void loop()

{ Blynk.run();

  if ((lastmode!=mode) || (lastshift!=shift) || automat) {

  switch (mode) {

    case 0:

      for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++)

        strip.setPixelColor(i, 0);

      strip.show();

      break;

    case 1:

      for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++)

        strip.setPixelColor(i, Wheel(shift & 255));

      strip.show();

      break;

    case 2:

      for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++)

        strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + shift) & 255));

      strip.show();

      break;

    case 3:

      for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {

        if(i>0) strip.setPixelColor(i-1, 0);     

        strip.setPixelColor(i, Wheel(shift & 255));

        strip.show();

        delay(200);

      }     

      strip.setPixelColor(strip.numPixels()-1, 0);

      strip.show();

      break;

    case 4:

      for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++)

        strip.setPixelColor(i, shift);

      strip.show();

      break;

  }

  lastmode = mode;

  lastshift = shift;

  }

}

Funcțiile Wheel și Color sunt folosite pentru prelucrarea comenzilor de culoare.

uint32_t Wheel(byte WheelPos) {

  if (WheelPos < 85) {

    return Color(WheelPos * 3, 255 – WheelPos * 3, 0);

  } else if (WheelPos < 170) {

    WheelPos -= 85;

    return Color(255 – WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);

  } else {

    WheelPos -= 170;

    return Color(0, WheelPos * 3, 255 – WheelPos * 3);

  }

}

uint32_t Color(byte r, byte g, byte b) {

  uint32_t c;

  c = r;

  c <<= 8;

  c |= g;

  c <<= 8;

  c |= b;

  return c;

}

Programul a fost dezvoltat și testat utilizând Arduino IDE 1.6.12, Arduino AVR Boards 1.6.15, Blynk Library 0.4.0, Adafruit CC3000 Library 1.0.3 și Adafruit WS2801 Library 1.0.0.

Bineînțeles, după realizarea și programarea sistemului de lumini este necesară generarea aplicației mobile utilizând aplicația Blynk:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.blynk

https://itunes.apple.com/us/app/blynk-control-arduino-raspberry/id808760481?ls=1&mt=8

Se generează o aplicație nouă, putem să o botezăm ”cristmas wifi” de exemplu.

5

Este important să notăm AUTH TOKEN furnizat la crearea aplicației pentru a putea să-l trecem în program.

Aplicația va include 4 controale (Widget Box):

 • Un Slider S (200 de credite) conectat la pinul virtual V2 ce va stabili modul de funcționare a sistemului, variază între 0 și 4;

6

 • Un Slider L (200 de credite) conectat la pinul virtual V1 ce va stabili comanda de culoare, variază între 0 și 500;

7

 • Un Timer (200 de credite) conectat la pinul virtual V3 ce va declanșa funcționarea automată la oră fixă;

8

 • Un Accelerometer (400 de credite) conectat la pinul virtual V4 ce va transmite valorile pe cele 3 axe ale accelerometrului telefonului mobil.

9

În final aplicația va arăta în acest fel. Costul total al aplicație 1000 de credite.

10

La final obținem o instalație de lumini de crăciun la care putem să stabilim culoarea de aprindere, tiparul de aprindere, putem să o programăm să lumineze la oră fixă sau putem pur și simplu să ne facem de cap comandând-o prin intermediul accelerometrului din telefonul mobil. Puteți explora și alte facilități ale platformei Blynk pentru a vă personaliza instalația așa cum doriți.

Se pot consulta și alte metode de comandă WiFi pentru o instalație de lumini dar soluția propusă este una dintre cele mai simple și mai flexibile:

WiFi Controlled LED Christmahanukwanzaa Tree

https://learn.adafruit.com/wifi-controlled-led-christmahanukwanzaa-tree

ESP8266 controlling WS2812 Neopixel LEDs using Arduino IDE – A Tutorial

http://www.instructables.com/id/ESP8266-controlling-Neopixel-LEDs-using-Arduino-ID/

Arduino NeoPixel Wifi

https://create.arduino.cc/projecthub/andres-santos/arduino-neopixel-wifi-d1a93c

Controlling Neopixels with processing via wifi to nodeMCU

http://fablab.ruc.dk/controlling-neopixels-with-processing-via-wifi-to-nodemcu/

Proiect Termometru/Higrometru Color

În cadrul proiectului de față ne propunem să explorăm interfețe utilizator alternative. În ciuda ecranelor din ce în mai performante există o tendință clară de a afișa informația altfel, de a distruge monotonia cifrelor și a alfabetului obișnuit – putem aici să dăm exemplu moda ceasurilor binare dar și o serie de dispozitive exotice precum dispozitive de afișare bazate exclusiv pe ”smiley faces” sau dispozitive care indică o anumită stare de funcționare prin schimbarea culorii.

1

Termometru/Higrometru Color este un sistem de măsurare a temperaturii și umidității ambientale dar care spre deosebire de sistemele clasice va indica valoarea parametrilor măsurați prin intermediul unui șir de led-uri RGB.

Există mai multe proiecte ce abordează acest subiect dar într-un mod destul de simplist:

Color Thermometer, powered by Arduino

https://youtu.be/EBrK2lqup-c

Trinket LED Thermometer

https://hackaday.io/project/3440-trinket-led-thermometer

Tutorials with Arduino: Temperature by colors.

http://arduinoarts.com/2011/08/arduino-tutorial-temperature-by-colors/

Temperature-controlled RGB LED

https://www.hackster.io/ben/temperature-controlled-rgb-led-6c8cdf

Visualizing temperature as color using an RGB led, a LM35 sensor and Arduino

https://sjackm.wordpress.com/2012/03/26/visualizing-temperature-as-color-using-an-rgb-led-a-lm35-sensor-and-arduino/

(acest proiect a inspirat și formula de calcul utilizată în programul din această lecție)

Pentru măsurarea temperaturii și umidității vom utiliza un senzor digital I2C Si7021:

2

https://www.robofun.ro/senzori/vreme/enzor-umiditate-si-temperatura-si7021

Pentru afișare vom utiliza un modul Adafruit NeoPixel Ring cu 16 leduri RGB adresabile individual WS2812 5050 (bineîțeles se poate utiliza și varianta cu 24 de leduri fără a modifica schema electrică sau programul, doar numărul de leduri: constanta din program NUMPIXELS) – culoarea va fi dictată de temperatura măsurată iar numărul / poziția ledurilor aprinse vor fi influențate de umiditatea măsurată:

3

https://www.robofun.ro/electronice/led/neopixel-ring-16-x-ws2812-5050-rgb-led

În cadrul programului vom utiliza două biblioteci externe mediului Arduino IDE:

Adafruit Si7021 – pentru a interacționa cu senzorul Si7021

https://github.com/adafruit/Adafruit_Si7021

Adafruit NeoPixel – pentru comanda ledurilor NeoPixel

https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel

#include <Adafruit_Si7021.h>

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

Adafruit_Si7021 sensor = Adafruit_Si7021();

#define PIN            6

#define NUMPIXELS      16

Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

Una din problemele majore ale sistemului propus este consumul destul de mare pentru cele 16 leduri ale modulului NeoPixel – fiecare led poate ajunge la un curent maxim de 60mA adică consumul total al modulului poate ajunge la 0.06A*16=0.96A … aproape 1A. Din acest motiv vom propune două scheme electrice și două moduri de funcționare ale programului. Primul mod de funcționare (LOW_POWER) va aprinde un singur led din cele 16 – culoarea acestuia va fi dictată de temperatură iar poziția de umiditate. Acest mod de funcționare va fi semnalizat în program prin următoarea declarație:

#define LOW_POWER

și va permite alimentarea modulului NeoPixel direct din placa de dezvoltare Arduino Uno:

4Pentru a lucra cu (a aprinde) mai multe leduri simultan este necesară utilizarea unei surse de alimentare externă. Prin comentarea (ștergerea) declarației de LOW_POWER din program, sistemul va aprinde toate ledurile până la poziția dictată de umiditate (variabila max_pixel) generând un efect luminos mult mai puternic. Având în vedere faptul că sistemul se pretează foarte bine la integrarea într-un alt obiect (sub o vază de sticlă sau într-un obiect decorativ transparent) cea de a doua schemă propusă (cu alimentare suplimentară externă) utilizează placa de dezvoltare Arduino Nano pentru o dimensiune mai mică a sistemului:

5

Secțiunea setup() se va ocupa cu inițializarea celor două obiecte de lucru sensor și pixels. Secțiunea loop() va realiza partea de achiziție (sensor.read…) și partea de comandă  (pixels.setPixelColor…) a ledurilor RGB.

void setup() {

  sensor.begin();

  pixels.begin(); }

void loop() {

  float temperature, humidity;

  temperature = sensor.readTemperature();

 humidity = sensor.readHumidity();

Poziționarea ledului aprins sau a numărului de leduri aprinse până la o anumită poziție se va face printr-o corelație umiditate (0%-100%) și numărului de leduri din modulul NeoPixel (0-NUMPIXELS).

  byte max_pixel;

 max_pixel = map(humidity, 0, 100, 0, NUMPIXELS);

Corelarea între temperatură și culoare ledului / ledurilor aprinse se face după următoarele reguli:

 • Componenta roșie (Red) va fi aprinsă la maxim peste 35 de grade, gradual între 18 și 35, deloc sub 18 grade;
 • Componenta verde (Green) va fi aprinsă crescător în intervalul 25 – 28 de grade, descrescător în intervalul 28 – 35 de grade și deloc în afara celor două intervale;
 • Componenta albastră (Blue) va fi aprinsă la maxim sub 18 grade, deloc peste 25 grade iar între cele două valori va descrește gradual.

Bineînțeles, plajele de corelație pot fi modificate în funcție de temperatura ambientală a mediului în care va funcționa sistemul.

byte r = 0, g = 0, b = 0;

 if(temperature<18) r = 0;

 else if (temperature>=18)

r = map(temperature, 18, 35, 1, 254);

 else if (temperature>35) r = 255;

if(temperature<25) g = 0;

 else if ((temperature>25)&&(temperature<=28))

g = map(temperature, 25, 28, 1, 254);

 else if ((temperature>28)&&(temperature<=35))

g = map(temperature, 28, 35, 255,1);

 else if (temperature>35) g = 0;

 if(temperature<18) b = 255;

 else if ((temperature>=18)&&(temperature<=25))

b = map(temperature, 18, 25, 255, 0);

 else if (temperature>25) b = 0;

 pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(r,g,b));

 pixels.show();

 delay(500);

 for(int i=1;i<max_pixel;i++){

    #ifdef LOW_POWER

      pixels.setPixelColor(i-1, pixels.Color(0,0,0));

    #endif

    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(r,g,b));

    pixels.show();

    delay(500);

  }

 delay(5000);

 for (int i=0;i<max_pixel;i++) {

    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,0,0));

  }

 pixels.show();

}

Programul a fost realizat și testat cu Arduino IDE 1.6.12, Arduino AVR Boards 1.6.15, Adafruit NeoPixel 1.0.6 și Adafruit Si7021 1.0.0.