Sări la conţinut

How sunny is the Blue? (partea I)

În cadrul proiectului de față vom prezenta implementarea unui sistem de tip IoT (Internet of Things) ce supraveghează radiațiile solare (intensitate luminoasă, factor radiații UV, temperatură ambientală generată) și utilizează serviciul cloud IBM BlueMixTM. Serviciul IBM BlueMixTM este un serviciu comercial dar care oferă posibilitatea de evaluare pentru o perioadă de 30 de zile sau, pentru studenții și profesorii din unele instituții de învățământ superior, accesul este gratuit. Platforma Cloud IBM BlueMixTM pune la dispoziția utilizatorilor un serviciu IoT specializat și anume IBM Watson IoT Platform. Accesul la acest serviciu face parte din serviciile puse la dispoziție de platforma cloud. Primul pas pentru accesarea acestui serviciu este înregistrarea unui cont trial – spre deosebire de alte servicii similare (Microsoft Azure, Google Cloud Platform sau Amazon Web Services) înregistrarea nu necesită introducerea de informații legate de un card bancar:

Sign up for IBM Bluemix

https://console.ng.bluemix.net/registration/

După înregistrare și conectare la platformă se va naviga în zona de aplicații și se va crea o aplicație nouă (Create Application) de tipul Boilerplates / Internet of Things Platform Starter:

2

Se va alege un nume pentru aplicație (în cadrul lecției se va utiliza numele sundetector dar numele aplicației trebuie să fie unic) și se va da comanda (Create) de alocare de resurse cloud pentru această aplicație nouă.

3

Alocarea de resurse poate dura câteva minute sau zeci de minute. Finalizarea operației este marcată de schimbarea stării aplicației în Running.

4

Pentru a putea conecta dispozitivul la aplicația nou creată trebuie să mergem în Dashboard-ul de administrare a serviciului sundetector-iotf-service (Connect your devices / Launch dashboard). Comanda ne va direcționa către portalul IBM Watson IoT Platform unde vom crea un nou dispozitiv (Devices / Add Device). Nu trebuie să completăm decât tipul dipozitivului (în exemplul nostru Adafruit_Feather) și numele dispozitivului (în exemplul nostru WICED). La finalizarea adăugării noului dispozitiv trebuie să notăm informațiile de autentificare furnizate de platformă pentru a putea să le folosim în programul dispozitivului (Organization ID, Device Type, Device ID, Authentication Method și Authentication Token).

Este posibilă utilizarea platformei IBM Watson IoT Platform și fără autentificare utilizator (fără a înregistra un cont trial pe IBM BlueMixTM), ca și Demo User, dar nu vom utiliza această variantă deoarece nu oferă nici un fel de securitate sau garanție de funcționare a serviciilor – această variantă este denumită Playground (loc de joacă). Dacă se dorește totuși efecturarea unor teste rapide adresa de conectare este:

Play with the IBM Watson IoT Platform dashboard

https://play.internetofthings.ibmcloud.com/dashboard/#/boards/

Pentru mai multe informații despre utilizarea și configurarea serviciului IBM Watson IoT Platform se poate consulta documentația oficială:

Getting started with Watson IoT Platform

https://console.ng.bluemix.net/docs/services/IoT/index.html

Pentru construirea dispozitivului IoT de supraveghere a radiațiilor solare vom utiliza o placă de dezvoltare Adafruit Feather WICED WiFi – cea mai nouă și mai puternică placă WiFi din gama Adafruit Feather ce combină un microcontroler STM32F205RG ARM Cortex M3 ce rulează la 120MHz cu modulul WiFi BCM43362 802.11b/G/N și care poate fi totuși programată cu mediul Arduino IDE.

5

https://www.robofun.ro/wireless/wireless-wifi/adafruit-wiced-wifi-feather-stm32f205-with-broadcom-wiced-wifi

Pentru mai multe informații despre instalarea (procedura de instalare sub mediul Arduino IDE necesită puțină mai multă atenție decât alte plăci Adafruit Feather) și utilizarea plăcii Adafruit Feather WICED WiFi se poate consulta:

Introducing the Adafruit WICED Feather WiFi | Adafruit Learning System

https://learn.adafruit.com/introducing-the-adafruit-wiced-feather-wifi/

Pentru partea de achiziție a parametrilor propuși vom utiliza doi senzori digitali (I2C):

Senzorul de lumină și radiații UV Si1145

6

https://www.robofun.ro/senzori/lumina/si1145-digital-uv-index-ir-sensor

Senzorul de temperatură TMP102

7

https://www.robofun.ro/senzori/vreme/senzor_temperatura_tmp102

Schema de interconectare între senzori și placa de dezvoltare este tipică pentru o magistrală multi-slave I2C:

8

Atenție!!! Conectarea pinului ADD0 la masă (GND), pentru senzorul TMP102, este necesară doar pentru varianta mai veche (cu pini pe două părți), varianta mai nouă (cu toți cei șase pini pe o singură parte) trage acest pin la masă prin intermediul unui contact intern.

Pentru implementarea software vom utiliza două biblioteci externe mediului Arduino IDE:

Arduino MQTT – pentru implementarea protocolului MQTT

https://github.com/256dpi/arduino-mqtt

Adafruit SI1145 – pentru utilizarea senzorului SI1145

https://github.com/adafruit/Adafruit_SI1145_Library

#include <adafruit_feather.h>

AdafruitTCP net;

#include <MQTTClient.h>

MQTTClient client;

#include <Wire.h>

#define tmp102Address 0x48

#include „Adafruit_SI1145.h”

Adafruit_SI1145 uv = Adafruit_SI1145();

#define WLAN_SSID            „……………

#define WLAN_PASS            „……………

Trebuie configurate valorile WLAN_SSID și WLAN_PASS în concordanță cu rețeaua WiFi prin care dispozitivul se va conecta la Internet.

În cadrul secțiunii setup() se va inițializa conexiunea cu platfotma Watson. Procedura client.begin trebuie personalizată cu parametrul Organization ID iar procedura client.connect cu: Organization ID, Device Type, Device ID și Authentication Token.

O inițializare corectă a dispozitivului va afișa în consola serială ceva similar cu următoarea captură de ecran:

9

void setup() {

  Serial.begin(9600);

  while (!Serial) { delay(10); }

  if (! uv.begin()) {

    Serial.println(„Didn’t find Si1145”);

    while (1);  }

  Feather.printVersions();

  while ( !connectAP() )  { delay(500);  }

  Feather.printNetwork();

  client.begin(„OrgID.messaging.internetofthings. \

ibmcloud.com”, 1883, net);

  Serial.print(„Connecting to BlueMix”);

   while (!client.connect(„d:OrgID:DeviceT:DeviceID„, \

„use-token-auth”,”AuthenticationToken„)) {

      Serial.print(„.”);

      delay(1000);

  }

  Serial.println();

  Serial.println(„Connected to BlueMix.”);

}

Secțiunea loop() va fi responsabilă cu citirea parametriilor (temperatură de la senzorul TMP102; intensitate lumină și index radiații ultraviolete de la senzorul Si1145) și cu postarea acestora către serviciul IBM Watson IoT. Publicarea datelor achiziționate se va face o dată pe minut.

void loop() {

  client.loop();

  float temperature = getTemperature();

  Serial.print(„Temperature: „);

  Serial.println(temperature);

  int light = uv.readVisible();

  Serial.print(„Vis: „); Serial.println(light);

  float UVindex = uv.readUV();

  UVindex /= 100.0; 

  Serial.print(„UV: „);  Serial.println(UVindex);

  client.publish(„iot-2/evt/status/fmt/json”, \

  „{\”d\”:{\”myName\”: \”SunDetector\” \

  ,\”Temperature\”: \”” + String(temperature, 2) + „\” \

  ,\”Light\”: \”” + String(light,DEC) + „\” \

  ,\”UVIndex\”: \”” + String(UVindex, 2) + „\”}}”);

  delay(60000);

}

Procedura messageReceived() este necesară pentru a respecta caracterul bidirecțional al protocolului MQTT chiar dacă sistemul nostru nu va prelua date sau comenzi de la platforma IBM Watson IoT.

void messageReceived(String topic, String payload, \

char * bytes, unsigned int length) {

  Serial.print(„incoming: „);

  Serial.print(topic);

  Serial.print(” – „);

  Serial.print(payload);

  Serial.println(); }

Procedura connectAP() este folosită în secțiunea loop() pentru conectarea la rețeaua WiFi.

bool connectAP(void)

{Serial.print(„Please wait while connecting to: ‘” \

 WLAN_SSID „‘ … „);

  if ( Feather.connect(WLAN_SSID, WLAN_PASS) )

  { Serial.println(„Connected!”); }

  else  {

    Serial.printf(„Failed! %s (%d)”, Feather.errstr(),\

             Feather.errno());

    Serial.println();

  }

  Serial.println();

  return Feather.connected(); }

Având în vedere că pentru utilizarea senzorului TMP102 nu utilizăm nici o bibliotecă software, funcția getTemperature() este utilizată pentru a prelua valoarea temperaturii măsurate de senzor prin intermediul protocolului I2C.

float getTemperature()

{byte MSB = 0x00;

  byte LSB = 0x00;

  int TempCitita = 0;

  float TempCelsius = 0.0;

  Wire.beginTransmission(tmp102Address);

  Wire.write(0x00);

  Wire.endTransmission();

  Wire.requestFrom(tmp102Address,2);

  Wire.endTransmission();

  MSB = Wire.read();

  LSB = Wire.read();

  TempCitita = ((MSB << 8) | LSB) >> 4;

  TempCelsius = TempCitita * 0.0625;

  return TempCelsius; }

Programul a fost dezvoltat și testat utilizând Arduino IDE 1.6.12, Adafruit WICED 0.6.2, MQTT 1.10.1 și Adafruit Si1145 1.0.0.

După punerea în funcțiune a sistemului în cadrul consolei de administrare IBM Watson IoT (dashboard) se va observa schimbarea stării dispozitivului înregistrat anterior.

10

Printr-o simplă inspecție a proprietăților dispozitivului se pot vedea datele trimise de acesta:

11

În partea a doua a proiectului vom utiliza informațiile furnizate de sistem pentru a genera grafice de evoluție și alerte. Tot pe baza informațiilor primite de platforma IBM Watson IoT se pot construi și aplicații specifice serviciului cloud IBM BlueMixTM, aplicații ce pot prelucra aceste informații în diverse scopuri (statistice, decizionale).

Platforma propusă de această lecție nu este singura variantă hardware de implementare, se pot vedea și alte soluții în următoarele proiecte:

Heart Rate Monitor using IBM Watson IoT Platform + Arduino MKR1000 + Pulse Sensor + NodeRED – developerWorks Recipes

https://developer.ibm.com/recipes/tutorials/heart-rate-monitor-using-ibm-watson-iot-platform-arduino-mkr1000-pulse-sensor-nodered/

Connect an ESP8266 with the Arduino SDK to the IBM Watson IoT Platform

https://espressif.com/en/media_overview/articles/connect-esp8266-arduino-sdk-ibm-watson-iot-platform

Arduino + Xbee + Bluemix = Connect Devices to the Cloud

http://www.paasmag.com/2015/05/13/arduino-xbee-bluemix-connect-devices-to-the-cloud/

%d blogeri au apreciat: