RoboFun de nota 10 – Suportul tău pentru Proiectul de Diplomă!


Știm cât de solicitant poate fi un proiect de licență, mai ales atunci când îți dorești ceva deosebit. De aceea, Robofun devine pentru tine un suport de încredere pentru un proiect de nota 10! Spune-ne ce proiect de diplomă pregătești și poți câștiga numai beneficii de la Robofun: reduceri și sfaturi utile, adaptate pentru proiectul tău!

✔ Consultanță gratuită pe email, idei de proiecte, bill of materials, etc

✔ 5% Reducere la Componente Electronice

✔ 25% Reducere la Imprimare 3D

Dacă te afli într-un punct în care ai nevoie de un sfat pentru proiectul tău de diplomă, atunci te poți baza pe Robofun! Oferă-ne detaliile lucrării tale de licență, explică-ne cum te putem ajuta, iar îți oferim consultanță personalizată pentru ca proiectul tău să fie de nota 10. Vei primi pe email sfaturile echipei Robofun, idei de dezvoltare pentru proiectul tău, bill of materials etc. Tot ce trebuie să faci este să completezi formularul de mai jos.

Un proiect de nota 10 are nevoie de componente pe măsură! Spune-ne mai multe despre proiectul tău, folosind formularul de mai jos, și ai 5% reducere pentru componentele electronice de care ai nevoie pentru proiectul tău de diplomă*.

Dacă te-ai gândit la un proiect care are nevoie de imprimare 3D, noi îți oferim suportul de care ai nevoie! Trimite-ne modelul printr-un upload folosind formularul de mai jos și poți beneficia de 25% reducere la prețul de imprimare 3D*.

Convinge-ne că ai nevoie de suportul nostru pentru un proiect de diplomă de nota 10!

Formular

Dacă ne-ai convins că ești un student care se pregătește pentru proiectul de diplomă, revenim către tine cu sfaturi utile adaptate pentru lucrarea ta + reduceri pentru componentele electronice. Înainte de a trimite, asigură-te că ne-ai lăsat datele corecte și complete pentru a te contacta cu informațiile.

*Oferta este disponibilă conform Regulamentului campaniei.

Regulament Campanie Robofun de nota 10 Proiect de Diplomă

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei “Robofun de nota 10 – Proiect de Diplomă”, denumită în continuare „Campania” este SC Sety Robotics SRL, având sediul social în Str. Foisorului nr 107, etaj 2, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/3765/27.03.2015, CIF RO14168455.

 1. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania “ Robofun de nota 10 – Proiect de Diplomă” se desfășoară pe tot teritoriul României începând cu 21 martie 2019 și până în ziua de 31 decembrie 2019 sau în ziua în care Organizatorul decide încetarea Campaniei conform articolului 11.1.

 1. PARTICIPANȚI ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La “ Robofun de nota 10 – Proiect de Diplomă” poate participa orice persoana fizică având calitate de student care se înscrie prin completarea formularului din pagina campaniei publicat pe blogul Robofun.ro https://blog.robofun.ro/, în perioada de desfășurare a campaniei și anume 21.03 – 31.12.2019. Participarea la Campanie nu este condiționată de achiziția vreunui produs, dar participanții pot beneficia de oferte în cazul în care echipa Robofun determină eligibilitatea pentru acordarea reducerilor.

3.2. Participanții trebuie să dețină cetățenie sau rezidență română, în cazul persoanelor fizice.

3.3. Datele furnizate de participanți trebuie să fie corecte, complete și conforme cu realitatea.

3.4. Angajații Organizatorului, precum și rudele de grad 1, 2 și 3 ale acestora nu au dreptul să participe în Campanie.

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campania “ Robofun de nota 10 – Proiect de Diplomă” orice student interesat trebuie să completeze formularul din pagina campaniei, oferind informații detaliate (inclusiv materiale foto și / sau video) despre proiectul de diplomă pentru care solicită suportul Robofun în forma sfaturilor și / sau a beneficiilor oferite (reduceri de preț), începând cu data de 21 martie 2019 și până la 31 decembrie 2019 sau până în ziua în care Organizatorul decide încetarea Campaniei conform art. 11. 1. Participarea în campanie nu este condiționată de achiziția vreunui produs, dar participanții pot beneficia de oferte în cazul în care echipa Robofun determină eligibilitatea pentru acordarea reducerilor.

4.2. Prin înregistrarea în Campanie, participanții își dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale, a materialelor foto / video și a comentariului lor în scopuri publicitare.

Câștigătorii vor fi desemnați de către echipa Robofun în urma determinării eligibilității participanților. Aceștia trebuie să îndeplinească condițiile menționate: să fie student și să ofere informații (detalierea proiectului, materiale grafice, foto, video) care să susțină  cererea pentru sfaturi și reduceri de preț oferite de către Robofun.

 

 1. PREMIU

5.1. Premiile Campaniei sunt:

 • 5% Reducere la Componente Electronice
 • 25% reducere la servicii de imprimare 3D

Premiile nu sunt transmisibile. Premiile nu pot fi preschimbate în valoarea lor în bani. Câștigătorii vor fi contactați pentru a își revendica premiul în termen de 3 zile lucrătoare de la data desemnării și vor avea la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a confirma că au luat la cunoștință de primirea acestuia / acestora. În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat și nu va confirma premiul timp de 5 zile lucrătoare, organizatorul campaniei își rezervă dreptul de a refuza acordarea acestuia la o dată ulterioară.

5.2 Valabilitatea premiului este de 30 de zile calendaristice de la data la care câștigătorul a luat la cunoștință primirea acestuia.

 1. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

6.1. Câștigătorii vor fi aleși dintre participanții înscriși în concurs în perioada de desfășurare a campaniei.

6.2. Câștigătorii aleși vor primi sfaturi din partea echipei Robofun, 5% reducere pentru componente electronice și/sau 25% reducere la servicii de imprimare 3D.

6.3. Câștigătorii vor fi aleși de către echipa Robofun.

6.4. Prin participarea la concurs, participantul confirmă că este de acord cu prelucrarea datelor în scopul îmnânării premiului în caz de câștig.

6.5. Organizatorul va contacta prin email câștigătorul în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la desemnarea lui.

 1. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Câștigătorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte.

 1. VALIDAREA CÂȘTIGĂTORULUI

8.1. Validarea Câștigătorului se va face pe baza adresei de e-mail și a următoarelor documente:

 1. un document valid de identitate, după cum urmează:
 2. a) în cazul persoanelor fizice: carte de identitate sau buletin de identitate sau pașaport;
 3. b) carnet de student
 4. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu reținere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

9.2. Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe, impozite, obligații financiare legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina câștigătorului.

 1. FORȚA MAJORĂ

10.1. Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

10.2. Dacă intervine o situație de forță majoră care împiedică și/sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei , Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform art.1351 și următoarele din Codul Civil.

10.3. Dacă Organizatorul invocă forța majoră este obligat să comunice participanților Campaniei existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 1. ÎNCETAREA CAMPANIEI

11.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a înceta prezenta Campanie pe parcursul desfășurării Campaniei cu mențiunea că încetarea va fi adusă la cunoștință participanților și publicului cu cel puțin 48 de ore înainte de a înceta, prin intermediul unei postări pe blogul Robofun.

11.1. Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră și/sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua și/sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea Campaniei cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibilă desfășurarea Campaniei.

 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

12.1. Participarea la această Campanie confirmă acceptarea necondiționată a fiecărui Participant ca datele sale cu caracter personal să poată fi făcute publice și folosite de organizator în scop publicitar, nelimitat teritorial și/sau temporal, precum și prin utilizarea oricărei modalități de promovare (ex. internet, afișaj stradal etc.).

12.2. Prin participarea la Campanie, participanții acceptă în mod necondiționat și explicit ca datele personale de identificare să fie utilizate și stocate într-o bază de date, aceasta putând fi folosită de către Organizator sau subcontractanți ai acestora, ulterior, în cadrul altor aplicații similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege în cazul acordării premiului etc.

12.3. Organizatorul poate face publice informațiile privind numele participanților și orice alte date pe care le consideră necesare.

12.4. Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție.

12.5. Dacă participanții nu solicită în scris altfel, aceștia sunt de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor personale de către Organizator în modul expus în paragraful anterior.

12.6. Participanții își pot retrage oricând acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricărei informații sau corespondența, printr-o cerere întocmită în forma scrisă, transmisă la adresa Organizatorului.

 1. TEMEIUL LEGAL

13.1. Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și Legea 677/2001 – privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 1. LITIGII

14.1. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei desemnate de către Organizator este definitivă.

14.2. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

14.3. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din București.

 1. ALTE REGLEMENTĂRI

15.1. În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură ar afecta imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

15.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui câștigător, cauzată de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondenței de către acesta, etc. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.

15.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfășurării Campaniei (cum ar fi dar fără a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.), cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare prin intermediul blogului Robofun.

RoboNews: Ce ar putea fi mai fun decât o platformă IoT Arduino?

Piața platformelor IoT este în continuă creștere. Probabil ai auzit de IoT pentru că anul trecut s-au dezvoltat peste 450 de platforme de acest gen, estimându-se ca în acest an numărul lor să depășească 1000. Internet of Things (IoT) System este o platfor mă care simplifică administrarea la scară largă a dispozitivelor și obiectelor conectate la rețea. De fapt, aceasta oferă o infrastructură care este proiectată să gestioneze sisteme de mari dimensiuni cu trafic intens generat de diverse dispozitive și platforme.

Platformele IoT sunt software-ul de suport care pun laolaltă totul într-un singur sistem. O platformă IoT facilitează comunicarea, fluxul de date, gestionarea dispozitivelor și funcționalitatea aplicațiilor. Datorită acestor lucruri, platformele IoT sunt de un real ajutor în sprijinul companiilor care vor să depășească provocările tehnice fără a avea nevoie de resurse suplimentare pentru a gestiona echipe de ingineri specializați în diverse domenii.

De exemplu, un business ar putea să fie foarte bun în tehnica de hardware, dar în locul procesului scump și de durată de a angaja dezvoltatori de software pentru a construi totul in house, platforma IoT este o soluție rapidă și mai eficientă din punct de vedere al costurilor.

Facem o trecere în revistă a celor mai noi domenii în care se folosesc cu succes platformele IoT Arduino și cum poate fi folosită o platformă IoT:

EyeScan AT3D Max – senzorul cu scanare 3D cu cea mai rapidă și cea mai înaltă definiție a laserului

Laserul este o tehnologie revoluționară cu o influență extraordinară în multe domenii. Îl găsim în imprimantele de la calculatoare, în CD sau DVD-playere, în spitale pentru operaţiile chirurgicale asistate de laser, în aparatele pentru măsurat distanţe, în tehnologiile pentru comunicaţiile pe fibră optică, în sudură, tăierea sau prelucrarea materialelor ce necesită înaltă precizie. EyeScan AT 3D Max este cel mai rapid și cel mai mare senzor de deplasare a rezoluției de pe piață. Senzorul de poziție poate măsura la viteză foarte mare distanța dintre un obiect și un punct de referință sau modificări în lungime. Senzorul The EyeScan AT 3D Max poate scana 3D chiar si cele mai mici componente ale unei piese ajungand la o rezoluție de măsurare de un micrometru.

Cum se întâmplă acest lucru? Senzorul își proiectează linia laser pe obiectul ce urmează să fie inspectat. Acest obiect se va deplasa prin dreptul senzorului pentru a inspecta toata suprafața acestuia, iar după ce obiectul este scanat în întregime se generează o imagine 3D. Rezoluția imaginii obținute cât și viteza de scanare face acest senzor ideal pentru măsurarea și inspectarea pieselor foarte mici, cum ar fi componentele electronice, chiar dacă acestea au zone întunecate sau strălucitoare.

Acest senzor EyeScan AT 3D Max se poate interconecta la o mare varietate de sisteme folosind interfețele UR Robot și Profinet Stack.

Unitatea utilizează propriul software EyeVision care realizează evaluări 3D utile pentru industria auto sau electronică, precum și evaluări pentru industria alimentară și a băuturilor. (Sursa)

Accesul la comunicațiile cloud simplifică dezvoltarea aplicațiilor IoT

Pasionat de Arduino? Atunci suntem siguri că ești în căutarea unei soluții care să-ți permită dezvoltarea și gestionarea aplicațiilor IoT într-o manieră cât mai accesibilă. Versiune publică beta a cloudului Arduino IoT, cu generarea automată a dashboard-ului, suport pentru webhooks unde se poate modifica comportamentul unei aplicații web dar și a protocolului securizat TLS (Transport Layer Security) reprezintă un avantaj major pentru utilizatorii de arduino. Arduino Cloud IoT permite, de asemenea, și alte metode de interacțiune, inclusiv API-ul HTTP REST, MQTT, tool-uri linie de comandă, JavaScript și WebSocket-uri.

Ușurința și flexibilitatea de a programa în Arduino au fost considerate concepte cheie pentru cloudul Arduino IoT fără a mai obliga utilizatorii să le programeze prin Arduino Sketch.

Pentru a sublinia modul în care Arduino IoT Cloud ar lucra în tandem cu familia MKR într-o soluție reală, Massicot Banzi – expert in tehnologia Arduino,  oferă un exemplu pentru domeniul agriculturii, în care opțiunile de alimentare optimă cu energie a componentelor și alternative de conectivitate sunt esențiale: “Să presupunem că dorim să construim o seră IoT, obiectivul fiind acela de a controla această seră de la distanță, adică să pornim și să oprim luminile, să pornim sistemul de irigații și să citim și să reglăm temperatura din seră, fără intervenția umană. Sistemul complet poate fi automatizat și controlat utilizând o placă Arduino MKR WIFI 1010 împreună cu cloudul Arduino IoT. Trebuie doar să atașați senzorii relevanți (de exemplu, senzorii de temperatură, lumină și umiditate), dispozitivele de acționare (de exemplu, pompa de irigare) și comutatoarele (luminile și ventilatoarele) pe placă. Încărcați software-ul (Arduino Sketch) și va fi gata în câteva minute pentru a controla automat proprietățile elementelor actionate (de exemplu, activați ventilatoarele de ventilație atunci când există prea multă umiditate în seră) printr-o interfață web simplă.” (Sursa)

Viața plantelor, monitorizată cu ajutorul unui dispozitiv Raspberry Pi

Pasionată de viața plantelor și de procesul de creștere al acestora, de la stadiul de germinarea până la stadiul de plantă adultă, Nicole He, artist și programator, a studiat timp de 2 ani un ficus din propria ei casă. Nicole a programat interfața Raspberry pentru a posta zilnic pe Twitter câte o fotografie cu propria ei plantă. Ea a folosit un aparat de fotografiat alimentat de o placă Raspberry Pi, pentru a se documenta cu privire la creșterea lentă a plantei Ficus Lyrata. De asemenea, a folosit un Logitech HD WebCam C310, pe care l-a conectat prin USB la o placă Raspberry Pi, un monitor extern, o tastatură și o conexiune Wi-Fi pentru a putea trimite zilnic poza pe Internet.

Astfel, timp de doi ani, acumulând zi de zi poze cu stadiul de creștere lentă a plantei, Nicole He a compilat toate pozele într-un mic filmuleț intitulat  “meditație asupra naturii și tehnologiei”. (Sursa)

Industria producătoare de semiconductori, îmbunătățiri majore datorită aplicațiilor care utilizează tehnologia cloud

APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) anunță dezvoltarea platformei Strata Developer Studio care oferă o modalitate utilizată de ingineri de a lucra plăcile de evaluare și dezvoltare, oferind cea mai recentă documentație, informații despre produse, note de proiectare precum și fișiere de referință direct pe calculator. Toate plăcile noi de evaluare a semiconductorilor vor fi în viitor “Strata-Ready”, ceea ce înseamnă că vor fi automat recunoscute de platforma Strata Developer Studio când sunt conectate la computer. Această platformă oferă echipei de proiectare o interfață intuitivă pentru un control direct al parametrilor de configurare și feedback-ul vizual al funcționalității placii de evaluare. În același timp, Strata va descărca toate informațiile de proiectare necesare unui inginer pentru a începe evaluarea sau proiectarea. Strata Developer Studio este furnizat ca o aplicație recunoscuta de Microsoft care se conectează la platforma SaaS a companiei. Dispune de autentificare securizată, de transfer de date și de izolare completă a informațiilor, utilizând baze de date criptate ce respectă Regulamentul UE privind protecția generală a datelor (GDPR). Toate informațiile și securitatea respectă regulamentul Institutului Național de Standardizare și Tehnologie (NIST). (Sursa)

Soluțiile IoT devin inevitabil mai complexe și mai dinamice cu trecerea timpului. Acestea implică ecosisteme mai mari de dispozitive și se dezvoltă mult mai repede decât software-ul tradițional de aplicații pentru întreprinderi. Odată cu dezvoltarea tuturor tipurilor de interacțiuni de la distanță între dispozitive și oameni, soluțiile IoT reprezintă o nouă paradigmă pentru experiența digitală orientată spre client. Complexitatea lor poate părea intimidantă la început, dar, de fapt, avantajele platformelor IoT sunt fezabile, fără a reinventa roata. În acest scop, o platformă IoT este noua roată.

Targ de joburi la Politehnica Bucuresti – 9-10 martie 2019

În zilele de 9 și 10 martie , Facultatea de Automatică și Calculatoare va fi locul în care se va desfășura cel mai mare eveniment de carieră din domeniul de IT.
Programul zilnic este între orele 10:00 – 17:00 , timp în care cei prezenți pot trece pe la standurile companiilori și se pot bucura de surprizele pregătite.
De asemenea, pentru ca totul să fie cât mai simplu și eficient, pe site-ul
https://targ.lsacbucuresti.ro/ , la secțiunea Contul Meu , fiecare își poate crea un cont unde să-și încarce CV-ul . Pe parcursul evenimentului, cei interesați de ofertele companiilor, pot comunica reprezentaților de la stand codul de aplicare , format din 4 cifre. Astfel, aceștia vor
avea ocazia de a aplica cu ușurință în cadrul unei companii și de a afla detalii despre ofertele acesteia!
Pe lângă acest lucru, evenimentul cuprinde și o serie de quiz-uri , venite din partea companiilor, prin care acestea vor testa participanții prezenți!
Târgul IT&C reprezintă un bun prilej de consultare și informare a ariei de joburi din România, atât pentru studenți, cât și pentru cei care nu mai sunt în spațiul academic, dar își doresc să își găsească jobul potrivit. Cariera ta începe la Târgul IT&C!
Pentru mai multe detalii, urmăriți evenimentul de Facebook de la https://goo.gl/YrPNbE și site-ul oficial al evenimentului https://targ.lsacbucuresti.ro/ .

Concurs de programare HackITall 2019 la Politehnica Bucuresti

Primăvara vine cu multe surprize.

Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare București organizează în weekend-ul 23-24 martie unul dintre evenimentele sale
emblematice, HackITall. Voluntarii vă așteaptă în Biblioteca Centrală a Universității “Politehnica” din București pentru a lua parte la un nou challenge!
HackITall este un concurs de programare ce pune la încercare calități ale participanțiilor, printre acestea regăsindu-se creativitatea, imaginația, capacitatea de lucru sub presiunea unui deadline impus, dar și cunosțințe din domeniul IT. Echipele care vor concura vor avea 24 de ore
să rezolve o problemă propusă de către sponsorul oficial , Avira, companie aflată în această poziție pentru a patra oară.
Aflat la cea de-a șasea ediție, am considerat că este timpul pentru o surpriză: pe lângă proba deja cunoscută, cea de coding, va fi și cea de algoritmică. Aceasta va dura 6 ore și se va desfășura în același loc și în aceeași dată, sponsorul fiind Oracle Academy.
Pentru ambele provocări echipele vor fi formate din maximum 3 membri. Căpitanul va realiza înscrierea accesând http://hack.lsacbucuresti.ro/ până în data de 7 martie inclusiv.
Înregistrarea se va face la una dintre cele două probe. Mai multe informații sunt disponibile pe
https://www.facebook.com/events/626863707761224/ .

Cum să folosești un multimetru

Multimetrul este aparatul cu funcții de determinare și de măsurare a mai multor mărimi electrice, ce a apărut odată cu dezvoltarea circuitelor electronice. Multimetrul se utilizează pentru măsurarea tensiunii electrice U și a intensității curentului electric I. Rezistența electrică a unui conductor R, capacitatea electrică C a unui condensator sau inductanța L a unei bobine electrice, sunt de asemenea mărimi ce pot fi măsurate cu multimetrul.

Din punctul de vedere al tipurilor de multimetre existente, multimetrele pot fi analogice sau digitale.

 • Multimetrul analogic

Analogic înseamnă „identic” sau „la fel”. Semnalul analogic este demodulat și transformat în semnal electric a cărui tensiune sau intensitate variază conform semnalului util. Pe o scară cuprinsă între valorile extreme ale tensiunii sau intensității, pusă în corespondență cu scara de variație a parametrului util respectiv, se poate citi prin analogie valoarea acestuia.

Multimetrul analogic are un ecran de afișaj, unde un ac indicator se poate mișca de la stânga spre dreapta, având drept fundal diferite scări, ale diferiților parametri de măsurat, iar în funcție de mărimea pe care vrem să o măsurăm și pe care am ales-o cu selectorul. Pentru a citi corect, nu dintr-o parte, pe ecran, în partea superioară, există o fîșie de oglindă cu ajutorul căreia veți privi acul indicator perpendicular și citirea nu va fi eronată.

Fiind mai greu de folosit, la acest moment multimetrul analogic este „istorie”, fiind tehnologic depășit.

 • Multimetrul digital

În echipamentele digitale, semnalul util este procesat numeric, el fiind reprezentat prin valorile binare 0 sau 1. Un semnal digital este obţinut prin eşantionarea sau digitizarea unui semnal analogic provenit de la diverşi senzori sau emiţători.

Multimetrul digital are un comutator asemănător cu cel de la multimetrul analogic, cu care se alege mărimea ce urmează să fie citită și scara de citire a acestei. Principala deosebire față de multimetrul analogic este modul de afișare a rezultatului citirii. Acesta apare pe un afișaj LCD, care are patru digiți, punctul zecimal se se poate muta printre digiți pentru a da sensibilitatea scării. Pentru tensiuni are posibilitatea de a afișa și sensul curentului.

Ce măsoară multimetrul digital

Ne vom referi de acum în colo numai la multimetrul digital, care datorită tehnologiei avansate și a prețului relativ scăzut este mult mai răspândit și mult mai ușor de folosit.

Multimetrele digitale universale măsoară în general:

 • rezistența electrică – unitatea de măsură Ohm (Ω);
 • tensiunea electrică alternativă – unitatea de măsură volt (ACV sau V~);
 • tensiunea electrică continuă – unitatea de măsură volt (DCV sau V=);
 • intensitatea curentului electric alternativ – unitatea de măsură Ampere (ACA sau A~);
 • intensitatea curentului electric continuu – unitatea de măsură Ampere (DCA sau A=).

Multimetrele au posibilitatea ca, pe lângă aceste mărimi electrice, să verifice funcționalitatea unor componente electronice cum ar fi:

 • măsurarea directă pe scara omică a rezistențelor;
 • diodele semiconductoare;
 • capacitatea electrică a condensatoarelor;
 • tranzistoarele bipolare, fie că sunt NPN sau PNP.

Pentru măsurare se vor folosi două testere sau sonde de măsură, una ro;ie și alta neagră, care vor avea locașuri speciale de fixare în dreapta jos a aparatului. În cea mai de jos, notată cu COM de la comun, (-) sau Ground se va fixa testerul negru, iar în cea de deasupra notată cu (+) sau V Ω mA se va fixa testerul roșu. Această separație este foarte folositoare la măsurarea tensiunilor în curent continuu și a sensului acestui curent. Un al treilea loc de fixare este pentru testerul roșu în cazul când vrem să citim intensitatea pe scara de 10 A.

Atenție: Nu uitați, înainte de a măsura este nevoie să alegem mărimea și cu atenție scara de măsură. Este de preferat ca scara să fie mai mare. O scară mai mică nu este sigur că va defecta aparatul deoarece acesta are nenumărate protecții dar poate să nu dea nici o citire sau să dea una eronată.

Algoritmul de măsurare cu multimetrul digital

 1. Se stabilește mărimea ce trebuie să fie măsurată;
 2. Se stabilește tipul curentului care trebuie măsurat, alternativ sau continuu;
 3. Se stabilește mărimea scăriii ce urmează a fi folosite și se fixează cu comutatorul la cea superioară;
 4. În cazul în care se cunoaște ordinul de mărime al valorii ce va fi măsurată, se selectează scara dfe valori ce încadrează această valoare;
 5. Se efectuează măsurătoarea, preferabil de două sau trei ori, pentru a fi sigur de rezultat.

Măsurarea tensiunilor cu multimetrul digital

 • Pentru măsurarea tensiunilor în curent alternativ nu are importanță cum sunt fixate testerele, acest curent neavând sens. Se alege scara de curent alternativ, iar apoi dintre cele două de 200 V și 750 V. Pentru a măsura tensiunea la priză în Romania, pentru că nominal curentul are 220 V se alege scara de 750 V, pe scara de 200 V nu se va afișa nimic.
 • Pentru masurarea tensiunilor în curent continuu se va alege și localiza comutatorul în aria pentru acest curent, semnalizată cu DCV sau V= și se va alege scara. Pentru că scările sunt de 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V și 1000 V, inscripționarea selectată reprezintă maximul valorii care poate fi masurată pe scara respectiva. Dacă vreți să măsurați o baterie de 1.5 V sau 9 V, se va alege scara de 20 V. În cazul în care testerul de la (+) a fost pus la plus, măsuratoarea va arăta cu plus. Dacă același tester a fost fixat spre (-) la citire, curentul va fi de sens invers și pe display va apare rezultatul cu minus.

În cadrul unui circuit alimentat se fixează testerele în două puncte între care vrem să aflăm tensiunea, alegând scara care să includă valoarea nominală cu care alimentăm circuitul. Cu siguranță tensiunea măsurată va fi mai scăzută decât tensiunea de alimentare.

Măsurarea curenților electrici cu ajutorul unui multimetru digital

Măsurarea curențiilor electrici se poate face numai cu respectarea câtorva reguli foarte necesare:

 • testerul roșu al multimetrului se conectează la mufa de pe aparat corespunzatoare domeniului de masură estimat, dacă se presupune că există curenți mari în circuit, se conecteaza întâi la borna „Ampere”;
 • se evită întotdeauna scurtcircuitarea surselor de tensiune cu multimetrul, întotdeauna măsurarea curentului se realizează inserând multimetrul cu rezistența prin care se determină curentul, în caz contrar multimetrul se deteriorează, adică se arde.

Măsurarea rezistențelor electrice cu ajutorul unui multimetru digital

Pe aceeași scară multimetrul măsoară rezistența electrică între două puncte de circuit sau rezistența electrică a unei componente. Trebuie menționat faptul că valoarea unei rezistente este înscrisă pe corpul acesteia, fie în clar ca valoare numerică, fie utilizând codul culorilor. Pe lângă valoarea nominală se mai trece și toleranța, adică abaterea maximă garantată de producător, a valorii reale a rezistenței față de valoarea nominală.

Verificarea se face cu testerele în aer care arată 1, adică depășire de scară, rezistența fiind infinită sau la atingerea testerelor, adică continuitatea citindu-se zero.

Măsurarea rezistențelor electrice se face doar în absența tensiunii de alimentare a circuitului sau pe componente separate de circuit. Măsurarea unei rezistențe din circuit poate determina eroare în citire datorită buclelor electrice din circuit. Pentru o bună măsurătoare nu se fixează ambele testere cu ambele testere deoarece ar interveni și rezistența corpului uman.

Determinarea funcționalității semiconductoarelor cu ajutorul unui multimetru digital

Se alege cu comutatorul poziția de diodă și într-un sens arată continuitate, iar la schimbarea testerelor va arăta 1, adică discontinuitate.

Determinarea continuității traseelor electrice sau „sunarea” traseelor electrice cu ajutorul unui multimetru digital

Se selectează cu comutatorul „buzzerul” sau sumeria și se atige cu testerele cablul sau circuitul pe care vrem să-l verificăm. Dacă este continuu „buzzerul” sună.

Verificarea tranzistorilor cu ajutorul unui multimetru digital

În funcție de ce fel de tranzistor avem, NPN sau PNP, vor introduce colectorul, baza și emiterul, respectiv în bornele C, B și E. Dacă tranzistorul este funcțional pe ecran apare 1 și buzzerul sună.

Ca și diodele, tranzistoarele și chiar condensatoarele pot fi verificate prin măsurători selective de continuitate.

Dacă te interesează mai multe informații despre cum să alegi un multimetru digital, găsești aici mai multe informații.

 

Cum alegi un multimetru digital?

Multimetrul este acel dispozitiv electronic care ne ajută să măsurăm rezistența electrică, dar și tensiunea și intensitatea curentului electric. Alegerea unui multimetru ne poate duce cu gândul la alegerea unui multimetru analogic, care are prețul mai convenabil, chiar dacă precizia lui este foarte bună, în limitele tehnologice ale acestui produs. Este foarte important să facem o inventariere a funcțiilor de care avem nevoie și să verificăm dacă ele corespund cerințelor noastre, multimetrul analogic având o gamă mult mai restrânsă de funcții, mai ales speciale. O precizie mult mai mică, care poate fi deteriorată și de factorul uman și, nu în ultimul rând, o mai greoaie modalitate de folosință. În funcție de ce multimetru alegem, cu ajutorul lui putem testa diferite componente, cum ar fi condensatori, diode și tranzistori sau putem depana un circuit pentru a identifica scurgerile de curent electric sau a identifica zonele cu probleme.

Pentru lucrări care necesită precizie mai mare, prelucrare și comparare a datelor, precum și măsurători mai speciale, indiferent de calitate și preț, achiziționarea unui multimetru analogic este total inoportună.

Multimetrul digital are un set de sonde – una neagră și una roșie, cu ajutorul cărora vei testa o componentă sau o porțiune de circuit și un ecran pe care vei vedea rezultatele înregistrate. Pe multimetru vei găsi și rotorul pe care va trebui să îl setezi în funcție de ce vei măsura – rezistență, intensitate sau tensiune.

Este motivul pentru care în continuare ne vom referi numai la achziționarea unui multimetru digital.

Alegerea unui multimetru digital trebuie să țină seama, în primul rând, de scopul pentru care va fi folosit, de câtă exactitate se cere în măsurătorile efectuate, de cât de des va fi folosit și de cât esti dispus să plătești pe el. O alegere greșită este cea în care s-au impus niște caracteristici foarte ridicate, de care, nefiind neapărată nevoie, au însemnat bani nefolosiți, în timp ce un brand mai puțin cunoscut a fost mai ieftin, dar mult mai puțin fiabil.

În alegerea unui astfel de multimetru digital trebuie să avem în vedere câteva aspecte importante:

Caracteristicile necesare ale multimetrului digital

Multimetrele digitale tind spre o exactitate mult mai mare în afișarea rezultatelor pe ecranul LCD. Precizia măsurăturii este de multe ori sub nivelul procentelor. Multe dintre multimetrele de pe piață nu s-au mărginit la măsurarea tensiunilor, intensității curentului sau a rezistenței electrice, ci afișează temperatura, frecvența sau continuitatea. Multimetrele digitale pot fi folosite la motoare sau la baterii, întrerupătoare sau surse de energie. Lista completă a aplicațiilor unui astfel de multimetru se poate afla numai studiind manualul de servicii aferent.

Pentru alegerea multimetrului digital potrivit trebuie să evaluaţi care sunt măsurătorile de bază pe care le veți efectua şi care sunt cerinţele de bază ale activităţii pe care o desfășurați, iar în cele din urmă aruncaţi o privire asupra caracteristicilor și funcţiilor speciale integrate în multe dintre multimetre. Gândiţi-vă dacă trebuie să faceţi măsurători de bază sau dacă aveţi nevoie de opţiunile de depanare mai avansate oferite de caracteristicile speciale.

Un multimetru digital ar trebui ales dacă printre caracteristicile sale are autoscalare. Autoscalarea dă unui multimetru multă flexibilitate și permite să lucrezi pe o gamă largă de tensiuni, cu mare sensibilitate. Lucrul cu curenți mici te ajută la detectarea unor defecțiuni ale sistemelor de cablare, la calculatoare și multe altele.

Trebuie să analizați cu atenție:

 • Mediul de lucru, caracterizat prin tipurile de echipamente și de măsurători, aplicațiile folosite și nivelul tensiuniilor întrebuințate;
 • Caracteristicile și funcțiile speciale necesare, cum ar fi capacitatea electrică, frecvența curenților, temperaturile componentelor, măsurarea tensiunii fără contact, modul de impedanță joasă, înregistrări de minim și maxim sau stabilirea tendințelor;
 • Rezoluția impulsurilor și precizia de măsurătoare.

Prețul multimetrului digital

Un multimetru digital de calitate poate avea prețul cuprins între câteva sute și câteva mii de lei, în funcție de caracteristicile și de brandul achiziționat. Un multimetru digital de ultimă generație, de la un brand de top ajunge să coste peste 2000 de lei.

Actual, oferta pieții este foarte variată, provenind de la diverși producători, cu caracteristici și prețuri diferite. Ca la oricare din produs, și la multimetrele digitale, brandul este o garanție a calității. Un multimetru digital de la un producător renumit te va ajuta în scopul urmărit fără să fii de profesie electrician, mecanic sau tehnician. Totuși, dacă nu ești electrician profesionist, nu are sens  să alegi un model care să coste mai mult de 300 lei într-o primă fază.

Brandul multimetrului digital

Există foarte multe branduri care oferă multimetre digitale, o mulțime foarte importantă produc echipament de foarte bună calitate. Adafruit este unul dintre brandurile de renume internațional care produc multimetre digital performante.

Luând în calcul toți factorii de mai sus, pe piață există disponibile foarte multe multimetre digitale de calitate. O atentă cercetare, care va bifa toate caracteristicile și cerințele de care ai nevoie, stabilind un buget decent, poate duce la o alegere bună. Foarte important este achiziționarea nu numai a multimetrului digital cu funcții standard și autoscalare, ci a unuia care să dețină toate funcțiile speciale pe care le căutăm.