New Year Countdown

Un element important al oricărui revelion este, bineînțeles, numărătoarea inversă până la trecerea în noul an – cronometrul care ne arată cât timp mai este până la deschiderea sticlei de șampanie și până la pornirea focurilor de artificii. În cadrul proiectului de față ne propunem să implementăm un sistem care să ne arate cu precizie cât timp mai este până la un anume moment de timp, poate să fie trecerea în noul an, o aniversare sau orice alt moment important.

Pentru a putea calcula cu exactitate timpul rămas trebuie să știm în primul rând data și ora la momentul actual. Pentru acest lucru vom utiliza o placă cu conectivitate WiFi ce ne va permite sincronizare de timp NTP și anume placa de dezvoltare Adafruit Feather M0 WiFi. Această placă este similară cu placa Arduino MKR1000, montajul propus poate fi realizat cu oricare dintre ele. Pe lângă conectivitatea WiFi, ambele plăci de dezvoltare permit alimentarea de la un acumulator LiPo de 3.7V permițând astfel realizarea simplă a unui montaj portabil. Pentru afișare vom utiliza un modul cu afișaj pe 7 segmente cu 4 caractere și circuit de comandă TM1637. Schema de interconectare dintre placa de dezvoltare și modulul de afișare este:

2

Modulul de afișare se va alimenta la 3.3V (pinul VCC se va conecta la pinul de 3V al plăcii de dezvoltare iar pinul GND la pinul de GND). Pinul CLK se va conecta la pinul 5 al plăcii de dezvoltare și pinul DIO la pinul 6. Comunicația între placa de dezvoltare și modulul de afișare se face serial.

Programul a fost dezvoltat și testat utilizând Arduino IDE 1.8.5 având instalate bibliotecile TM1637Display, Time 1.5.0, WiFi101 0.14.5 și extensia Adafruit SAMD Boards 1.0.21.

#include <TM1637Display.h>

#define CLK 5

#define DIO 6

TM1637Display display(CLK, DIO);

#include <SPI.h>

#include <WiFi101.h>

#include <WiFiUdp.h>

În cadrul programului trebuie personalizate informațiile de conectare WiFi (ssid[] și pass[]). Constanta timeZone conține decalajul de fus orar specific zonei grografice în care ne aflăm (2 pentru ora de iarnă în România).

int status = WL_IDLE_STATUS;

char ssid[] = „…”;       

char pass[] = „…”;   

unsigned int localPort = 2390;

IPAddress timeServer(129, 6, 15, 28);

const int NTP_PACKET_SIZE = 48;

byte packetBuffer[ NTP_PACKET_SIZE];

WiFiUDP Udp;

#include <TimeLib.h>

const int timeZone = 2;

tmElements_t TheDay;

Structurile SEG_DONE și dy conțin configurația de segmente pentru mesajul done și pentru literele d și Y. Mesajul done va fi afișat după ce numărătoare inversă se va încheia. Litele d și Y vor fi utilizate când se vor afișa anii și zilele rămase pâna la evenimentul programat.

const uint8_t SEG_DONE[] = {

  SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_G,           // d

  SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F,   // O

  SEG_C | SEG_E | SEG_G,                           // n

  SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G            // E

  };

const uint8_t dy[] = {

  SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_G,           // d

  SEG_B | SEG_E | SEG_F | SEG_G ,                  // Y

  };

În cadrul secțiunii setup se realizează conectarea la rețeaua WiFi și programarea evenimentului dorit (în exemplul nostru 1 ianuarie 2018 ora 0:00, anul este înregistrat ca diferență față de anul 1970). Instrucțiunea WiFi.setPins este necesară pentru placa Adafruit Feather M0, se va șterge în cazul plăcii Arduino MKR1000.

void setup() {

  WiFi.setPins(8,7,4,2);

  if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {

    while (true);

  }

  while ( status != WL_CONNECTED) {

    status = WiFi.begin(ssid, pass);

    delay(10000);

  }

  Udp.begin(localPort);

  setSyncProvider(getNtpTime);

  setSyncInterval(3600);

  TheDay.Second = 0;

  TheDay.Minute = 0;

  TheDay.Hour = 0;

  TheDay.Day = 1;

  TheDay.Month = 1;

  TheDay.Year = 48;

  }

Secțiunea loop implementează partea de verificare a diferenței de timp între momentul actual și data evenimentului (diferența se calculează în secunde și este stocată în variabila dif) și partea de afișare. Dacă diferența este negativă înseamnă că evenimentul a trecut și se afișează done. Dacă diferența este mai mare de 31556926 secunde (adică un an) pe ecran se va afișa diferența în ani întregi, pe trei caractere urmate de litera Y. Dacă diferența este mai mare de 86400 secunde (adică o zi) pe ecran se va afișa diferența în zile, pe trei caractere urmate de litera d. Dacă diferența este mai mică de o zi dar mai mare de o oră (3600 secunde) pe ecran se va afiș diferența în ore:min. În final, când avem un interval mai mic de o oră, pe ecran se va afișa diferența în format min:sec.

void loop() {

  time_t dif;

  dif = makeTime(TheDay) – now();

  display.setBrightness(0x0f);

  if (dif < 0) display.setSegments(SEG_DONE);

  else if (dif>31556926L) {

    display.showNumberDec(((1970+TheDay.Year) –

(year()+1)),true,3,0);

display.setSegments(dy+1, 1, 3); }

  else if (dif>86400L) {

display.showNumberDec((dif/86400L),true,3,0); display.setSegments(dy, 1, 3); }

  else if (dif>3600) {

display.showNumberDecEx((dif/3600L),0xFF,true,2,0); display.showNumberDec(((dif%3600L)/60),true,2,2); }

  else {

display.showNumberDecEx((dif/60),0xFF,true,2,0); display.showNumberDec((dif%60L),true,2,2); }

  delay(1000);

}

Funcții getNtpTime și sendNTPpacket sunt utilizate de biblioteca Time pentru sincronizarea de timp.

time_t getNtpTime() {

   sendNTPpacket(timeServer);

  delay(1000);

  if ( Udp.parsePacket() ) {

    Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);

    unsigned long highWord = word(packetBuffer[40],

packetBuffer[41]);

    unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42],

packetBuffer[43]);

    unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;

    const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;

    unsigned long epoch = secsSince1900 – seventyYears;

    return (time_t) (secsSince1900 – 2208988800UL +

timeZone * SECS_PER_HOUR);

  }

  else return 0;

}

unsigned long sendNTPpacket(IPAddress& address) {

  memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);

  packetBuffer[0] = 0b11100011;  

  packetBuffer[1] = 0;    

  packetBuffer[2] = 6;    

  packetBuffer[3] = 0xEC;

  packetBuffer[12]  = 49;

  packetBuffer[13]  = 0x4E;

  packetBuffer[14]  = 49;

  packetBuffer[15]  = 52;

  Udp.beginPacket(address, 123);

  Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);

  Udp.endPacket();

}

Dacă se dorește implementarea unui afișaj pe 7 segmente utilizând o componentă proprie (un afișaj de mari dimensiuni de exemplu) se poate utiliza un circuit de tip shift register cu o schemă de interconectare de genul:

3

Pentru circuitul 74HC595 se poate avea în vedere utilizarea bibliotecii SparkFun 74HC595 Arduino Library pentru implementarea comenzii către caracterele pe 7 segmente.

Yun Christmas Lights

Luminițele mele de Crăciun rulează Linux! E un lucru cu care putem uimi chiar și cel mai versat invitat. Mai mult decât atât, putem să le comandăm direct de pe telefonul mobil prin WiFi. Acest lucru este posibil și destul de ușor de implementat utilizând o placă de dezvoltare Arduino Yun. Această placă de dezvoltare rulează distribuția Linux OpenWRT și combină conectivitatea de rețea a procesorului Atheros AR9331 cu posibilitatea de comandă în timp real a microcontrolerului ATmega32U4. Pentru lumini vom utiliza 25 de LED-uri RGB WS2801. Aceste LED-uri se comandă simplu prin intermediul a doar două fire (unul de clock și unul de date). Conectarea dintre placa de dezvoltare și LED-uri este următoarea:

2

Pinul D6 al plăcii de dezvoltare se va conecta la firul verde al șirului de LED-uri (firul de clock) iar pinul D5 la firul galben (firul de date). Alimentarea se va face cu ajutorul unei surse de tensiune de 5V minimum 2A, alimentarea va fi comună pentru placa de dezvoltare și pentru LED-uri. Nu alimentați montajul prin portul USB al plăcii de dezvoltare deoarece un port USB nu poate oferi un curent mai mare de 500mA. Pentru mai multe informații legate de utilizarea șirului de LED-uri puteți consulta și materialul „12mm LED Pixels”.

O alternativă mai ieftină pentru sistem este utilizarea plăcii Arduino Industrial 101 – placă mai ieftină și de dimensiuni mai mici. Identică din punct de vedere hardware cu placa Arduino Yun, placa Arduino Industrial 101 expune un număr mai mic de pini ai microcontrolerului ATmega32U4 și nu are interfață ethernet – ambele dezavantaje nu afectează cu nimic montajul propus în proiectul de față. Interfațarea cu șirul de LED-uri în cazul plăcii Arduino Industrial 101 este următoarea:

3

Atât programul cât și configurația conexiunii WiFi sunt identice în cazul ambelor plăci (Arduino Yun și Arduino Industrial 101).

Utilizarea plăcilor de dezvoltare presupune configurarea inițială a conexiunii WiFi (completarea informațiilor de acces WiFi). Utilizarea conexiunii ethernet nu presupune nici o configurație inițială (valabil doar pentru placa Arduino Yun) – interfața ethernet este configurată implicit să obțină o adresă în mod dinamic prin DHCP. Pentru configurarea inițială se recomandă parcurgere materialului „Getting Started with the Arduino Yún LininoOS”.

Pentru interfața de comandă mobilă vom utiliza serviciul cloud Blynk. Acest serviciu ne va facilita implementarea aplicației de comandă pe dispozitive mobile Android sau iOS. Necesită înregistrarea unui cont gratuit și instalarea aplicației specifice pe dispozitivul mobil. Se poate vedea și materialul „Cum să realizăm un sistem IoT fără să scriem nici o linie de cod?”.

4

Programul pentru placa de dezvoltare a fost dezvoltat și testat utilizând Arduino IDE 1.8.3 având instalate bibliotecile Adafruit WS2801 1.0.0, Blynk 0.4.10 și Time 1.5.0.

#include <Adafruit_WS2801.h>

#include <BlynkSimpleYun.h>

#include <TimeLib.h>

#include <WidgetRTC.h>

WidgetRTC rtc;

int dataPin = 5;

int clockPin = 6;

Adafruit_WS2801 strip = Adafruit_WS2801(25, dataPin,clockPin);

În cadrul programului trebuie personalizat codul de autentificare în cadrul serviciului Blynk. Acest cod se obține în momentul în care se creează aplicație mobilă de comandă.

char auth[] = „…”;

Sistemul va avea 4 stări posibile (starea va fi stocată în variabila mode): starea 0 – LED-urile vor fi stinse, starea 1 – toate LED-urile vor fi aprinse și vor avea aceiași culoare dată de aplicația de comandă, starea 2 – stare implicită, toate LED-uri vor fi aprinse dar vor avea culori diferite, starea 3 – un singur LED va fi aprins și se va plimba de la un cap la altul al șirului de LED-uri. În modul automat (variabila automat este implicit true) se va închide automat la ora 23:00 și va reporni la ora 10:00 a doua zi, modul automat va putea fi dezactivat din interfața de comandă mobilă.

byte mode = 2;

byte lastmode = 255;

int lastcolor = -1;

byte r,g,b;

boolean automat = true;

Secțiunea setup va inițializa conexiunea cu serviciul cloud Blynk, comunicația cu LED-urile WS2801 și va configura biblioteca Time să comunice la un interval de o oră (3600 de secunde) cu obiectul RTC (definit în interfața mobilă de comandă) pentru sincronizarea ceasului.

void setup() {

  Blynk.begin(auth);

  setSyncInterval(60*60);

  strip.begin();

  strip.show();

  r = 0; g = 0; b = 0;

}

Procedurile BLYNK_ tratează evenimentele specifice serviciului cloud preluând comenzile din interfața de comandă mobilă.

BLYNK_CONNECTED() {

rtc.begin();

}

BLYNK_WRITE(V7) {

b = param.asInt();

}

BLYNK_WRITE(V6) {

g = param.asInt();

}

BLYNK_WRITE(V5) {

r = param.asInt();

}

BLYNK_WRITE(V2) {

mode = param.asInt();

}

BLYNK_WRITE(V1) {

automat = param.asInt();

}

În cadrul secțiunii loop se implementează comanda efectivă către șirul de LED-uri WS2801 în conformitate cu informațiile primite din interfața mobilă.

void loop() {

Blynk.run();

if (automat) { if ((hour()>22) || (hour()<10)) mode = 0;

else if (mode==0) mode=2; }

if ((lastmode!=mode) || (lastcolor!=Color(r,g,b))) {

switch (mode) {

case 0:

for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++)

strip.setPixelColor(i, 0);

strip.show();

break;

case 1:

for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++)

strip.setPixelColor(i, Color(r,g,b));

strip.show();

break;

case 2:

for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++)

strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 /

strip.numPixels()) + Color(r,g,b)) & 255));

strip.show();

break;

case 3:

for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {

if(i>0) strip.setPixelColor(i-1, 0);

strip.setPixelColor(i, Color(r,g,b));

strip.show();

Blynk.run();

delay(200);

}

strip.setPixelColor(strip.numPixels()-1, 0);

strip.show();

break;

}

lastmode = mode;

lastcolor = Color(r,g,b);

}

}

Funcțiile Wheel și Color sunt utilizate pentru a calcula comanda de culoare către șirul de LED-uri WS2801.

uint32_t Wheel(byte WheelPos) {

if (WheelPos < 85) {

return Color(WheelPos * 3, 255 – WheelPos * 3, 0);

} else if (WheelPos < 170) {

WheelPos -= 85;

return Color(255 – WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);

} else {

WheelPos -= 170;

return Color(0, WheelPos * 3, 255 – WheelPos * 3);

}

}

uint32_t Color(byte r, byte g, byte b)

{

uint32_t c;

c = r;

c <<= 8;

c |= g;

c <<= 8;

c |= b;

return c;

}

Aplicația mobilă va conține 4 controale (cost total 900 de credite din cele 2000 oferite gratuit):

5

  • Un control Slider pentru stabilirea modului de funcționare (cost 200 de credite);
  • Un control ZeRGBa pentru stabilirea culorii LED-urilor în modurile de funcționare 1 și 3 (cost 400 de credite);
  • Un control Button pentru activarea / dezactivare funcționării automate a sistemului (cost 200 de credite);
  • Un control Real Time Clock (RTC) pentru sincronizarea timpului (cost 100 de credite).

Controlul Slider va fi conectat la pinul virtual V2 și va lua valori între 0 și 3 (cele patru moduri de funcționare ale sistemului).

6

Controlul zeRGBa va fi conectat la pinii virtuali V5, V6 și V7 ce vor trimite către sistem comanda RGB de culoare.

7

Controlul Button se va configura ca fiind de tip Switch și se va conecta la pinul virtual V1.

8

Pentru alte idei și alternative de realizare se pot trece în revistă și următoarele proiecte:

Sistem antifurt pentru cadourile de Crăciun

Securitatea cadourilor de Crăciun este o problemă care ar trebui să preocupe pe toți părinții responsabili. Hoți, persoane răuvoitoare și mai ales personajul malefic Grinch abia așteaptă să distrugă bucuria copiilor din dimineața zilei de Crăciun.

2

Pentru a împiedica acest lucru este absolut necesar ca toate cadourile să fie dotate cu sisteme de siguranță pentru a preveni furtul de sub bradul de Crăciun. În cadrul acestui proiect vă propunem realizarea unui sistem sofisticat care permite declanșarea unei alarme sonore când un cadou este sustras de sub brad.

Sistemul antifurt este bazat pe o placă de dezvoltare Arduino Uno ce are conectate un mini difuzor brick și un senzor magnetic brick. Mini difuzorul este utilizat pentru a genera sunetul de alarmă iar senzorul magnetic pentru a sesiza dacă cadoul a fost mișcat. Pentru a sesiza mișcarea / mutarea cadoului acesta trebuia să aibă integrat un mic magnet. Mișcarea magnetului este sesizată de senzorul magnetic Hall și semnalizată plăcii de dezvoltare ce declanșează alarma sonoră.

3

Mini difuzorul se va conecta la pinul digital 8 al plăcii de dezvoltare și la pinul de GND. Generarea sunetului de alarmă se va face utilizând funcția tone() din mediul Arduino IDE.

Senzorul magnetic brick se conecta la 5V și GND iar ieșirea (OUT) se va conecta la pinul digital 2 al plăcii de dezvoltare. Ieșirea senzorului va fi ”1” (adică 5V) dacă nu detectează un magnet în apropiere sau ”0” (adică 0V) dacă un magnet se află în imediata apropiere.

4

Schema de interconectare între cele trei componente este următoarea:

5

Programul a fost dezvoltat și testat utilizând mediul Arduino IDE 1.8.3.

#define hallPin 2

#define buzzerPin 8

void setup() {

  pinMode(hallPin,INPUT);

  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

}

void loop() {

  boolean alarma;

  alarma = digitalRead(hallPin);

  if (!alarma) tone(buzzerPin,1000);

  else noTone(buzzerPin);

  delay(5000);

}

După încărcarea programului pe placa de dezvoltare și instalarea sistemului antifurt sub cadou, în cazul în care se îndepărtează cadoul de pe sistemul antifurt se va declanșa alarma sonoră ce va zădărnici tentativa de furt.

În cazul în care dorim să micșorăm dimensiunea sistemului antifurt putem înlocui placa de dezvoltare Arduino Uno cu o placă Arduino Pro Mini. În plus putem alimenta sistemul de la o baterie de 9V și pentru a prelungi durata de funcționare vom configura microcontrolerul să funcționeze în regim de consum redus. Noua schemă de interconectare este:

6

Programul a fost realizat și testa utilizând mediul Arduino IDE 1.8.3 și biblioteca LowPower.

#include „LowPower.h”

#define wakeUpPin 2

#define buzzerPin 8

void setup() {

  pinMode(wakeUpPin,INPUT);

  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

}

void wakeUp(){ }

void loop() {

  attachInterrupt(0, wakeUp, HIGH);

  LowPower.powerDown(SLEEP_FOREVER, ADC_OFF, BOD_OFF);

  detachInterrupt(0);

  while (digitalRead(wakeUpPin)==1) {

    tone(buzzerPin,1000);

    delay(1000);

  }

  noTone(buzzerPin);

}

Spre deosebire de programul anterior, sistemul antifurt va funcționa în mod de consum redus. Declanșarea senzorului magnetic (mișcarea cadoului de pe sistemul antifurt) va declanșa o întrerupere ce va trezi microcontrolerul și va porni alarma sonoră. Dacă cadoul este pus la loc alarma va înceta.

Control WiFi pentru luminițele de Crăciun

Farmecul sărbătorilor de iarnă este dat, printre altele, de instalațiile de lumini. În sute de variante, în zeci de culori, aflate undeva între plăcerea de a decora și obsesie, jucării sau elemente de iluminat, instalațiile de luminițe sunt cu siguranță un element important în cadrul pregătirilor pentru sărbătoarea de Crăciun. Dacă ați experimentat suficiente instalații și simțiți că vreți să treceți la un nivel următor (adică să începeți să le personalizați), în cadrul proiectului de față vă propunem modificarea unei instalații existente prin adăugarea unei comenzi de pornire prin WiFi.

Comanda de pornire se poate realiza simplu prin intermediul unui element de tip releu. Pentru a realiza comanda de la distanță prin intermediul WiFi este necesar să conectăm elementul de tip releu la o placă de dezvoltare ce permite comunicație WiFi. Realizarea unui ansamblu compact, placă de dezvoltare WiFi plus releu de comandă, este însă o sarcină destul de anostă. Din acest motiv vă propunem utilizarea unei platforme integrate: ESP8266-EVB-BAT-BOX.

2

Această platformă este echipată cu un microprocesor WiFi ESP8266 și un releu 220VAC/10A. Platforma se poate alimenta de la alimentator de rețea de 5V sau de la un acumulator LiPo de 3.7V. Platforma se comercializează împreună cu o carcasă de protecție HAMMOND și conține un conector WAGO cu șurub de tip mufă (din două părți) pentru integrarea facilă a releului într-un montaj. Datorită facilităților oferite de această platformă este ideală pentru o aplicație de comandă de tip WiFi.

3

ATENȚIE!!! Chiar dacă releul de pe platforma ESP8266-EVB-BAT-BOX suportă comanda unor circuite conectate la tensiune de rețea (220V), NU este recomandată realizarea de montaje proprii la această tensiune fără supravegherea sau îndrumarea unui specialist. Pericol de electrocutare, moarte, scurtcircuit, incendiu!!! Pentru montaje personale de tip hobby se recomandă comanda unor circuite de luminițe alimentate de la baterii sau cu alimentator de rețea (tensiunea din firele conectate la releu să fie de 3V-12V) eliminând astfel riscul de accidentare.

Conectarea instalației se va face prin secționarea firului de curent (nu cel de masă) și intercalarea releului. Astfel, platforma ESP8266-EVB-BAT-BOX va putea controla alimentarea instalației și vom putea programa când aceasta să se aprindă. Sistemul propus va putea să aprindă instalația la o anumită oră sau în urma unei comenzi directe.

4

Programarea platformei necesită un programator FTDI de 3.3V. Pentru mai multe detalii despre programarea platformei EVB-BAT-BOX este necesară consultarea materialului „HOW TO USE ESP8266 WITH ARDUINO IDE”. Programul a fost dezvoltat și testat utilizând Arduino IDE 1.8.3 având instalată extensia ESP8266 Community 2.3.0.

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ESP8266mDNS.h>

#include <WiFiUdp.h>

#include <ESP8266WebServer.h>

#include <TimeLib.h>

const int timeZone = 2;

WiFiUDP Udp;

const int NTP_PACKET_SIZE = 48;

byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE];

unsigned int localPort = 2390;   

WiFiServer server(80);

În cadrul programului trebuie personalizate datele de conectare la rețeaua WiFi (variabilele ssid și pass).

char ssid[] = „…”;

char pass[] = „…”;

WiFiClient client;

#define HOSTNAME „ESP8266-„

#define RELAY_PIN 5

int start_hour = 20;

int stop_hour = 23;

boolean automatic = true;

În cadrul secțiunii setup() se va inițializa conexiunea WiFi și se va raporta în consola serială adresa IP a sistemului. Aceasta trebuie folosită pentru a accesa sistemul dintr-un client web (browser) din aceiași rețea locală. Programul va utiliza biblioteca Time și conexiunea de rețea pentru a menține ora exactă (prin sincronizare NTP).

void setup() {

  Serial.begin(115200);

  Serial.println();

  Serial.println();

  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

  digitalWrite(RELAY_PIN,LOW);

  String hostname(HOSTNAME);

  hostname += String(ESP.getChipId(), HEX);

  Serial.println(„Hostname:” + hostname);

  WiFi.mode(WIFI_STA);

  WiFi.hostname(hostname);

  WiFi.begin(ssid, pass);

  delay(5000);

  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

    delay(10000);

    ESP.restart();

  }

  Serial.print(„IP:”);

  Serial.println(WiFi.localIP());

  server.begin();

  Udp.begin(localPort);

  setSyncProvider(getNtpTime);

}

Secțiunea loop() implementează comunicația HTTP ce ne va permite acționarea releului de la distanță. Interfața de comandă (ce poate fi accesată la adresa IP a sistemului) prezintă ora curentă, modul de funcționare (automat sau manual), ora de pornire și oprire automată precum și comenzile manuale de pornire / oprire. La pornire sistemul este în mod automat și are setate ca oră de pornire ora 20:00 și ca oră de oprire ora 23:00. Prin acționarea semnelor +/- din dreptul celor două ore presetate acestea pot fi modificate.

5

Prin acționarea comenzilor manuale de oprire sau pornire se va comuta în modul manual de comandă în care intervalul de funcționare automată este ignorat și sistemul răspunde doar la comenzile manuale de pornire și oprire. Reactivarea modului de funcționare automat se poate face apelând orice modificare (+/-) a orelor de pornire / oprire automată.

6

void loop() {

  if (automatic)

    if ((hour()>start_hour) && (hour()<stop_hour))

digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);

    else digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

  WiFiClient client = server.available();

  if (!client) return;  

  Serial.println(„new client”);

  while(!client.available()){ delay(1); }

  String request = client.readStringUntil(‘\r’);

  Serial.println(request);

  client.flush();

  if (request.indexOf(„/COMMAND=ON”) != -1) {

    digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); 

    automatic = false;

  }

  else if (request.indexOf(„/COMMAND=OFF”) != -1) {

    digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); 

    automatic = false;

  }

  else if (request.indexOf(„/COMMAND=PLUS_START”) != -1) {

    start_hour++;

    if (start_hour>23) start_hour=0;

    automatic = true;

  }

  else if (request.indexOf(„/COMMAND=MIN_START”) != -1) {

    start_hour–;

    if (start_hour<0) start_hour=23;

    automatic = true;

  }

  else if (request.indexOf(„/COMMAND=PLUS_STOP”) != -1) {

    stop_hour++;

    if (stop_hour>23) stop_hour=23;

    automatic = true;

  }

  else if (request.indexOf(„/COMMAND=MIN_STOP”) != -1) {

    stop_hour–;

    if (stop_hour<0) stop_hour=23;

    automatic = true;

  }

  client.println(„HTTP/1.1 200 OK”);

  client.println(„Content-Type: text/html”);

  client.println(„”);

  client.println(„<!DOCTYPE HTML>”);

  client.println(„<html>”);

  client.println(„<h1>WiFi Christmas Lights</h1>”);

  client.println(„<br>”);

  client.print(„Time now: „);

  client.print(hour());

  client.print(„:”);

  client.print(minute());

  client.print(„:”);

  client.println(second());

  client.println(„<br>”);

  if (automatic) client.print(„Mode: Automatic”);

  else client.print(„Mode: Manual”);

  client.println(„<br>”);

  client.println(„Click <a href=\”/COMMAND=ON\”>here</a> to turn ON the Christmas Lights<br>”);

  client.println(„Click <a href=\”/COMMAND=OFF\”>here</a> to turn OFF the Christmas Lights<br>”);

  client.print(„Autostart at <a href=\”/COMMAND=PLUS_START\”>(+)</a>”);

  client.print(start_hour);

  client.println(„<a href=\”/COMMAND=MIN_START\”>(-)</a> hour.”);

  client.println(„<br>”);

  client.print(„Autostop at <a href=\”/COMMAND=PLUS_STOP\”>(+)</a>”);

  client.print(stop_hour);

  client.println(„<a href=\”/COMMAND=MIN_STOP\”>(-)</a> hour.”);

  client.println(„</html>”);

  delay(1);

  Serial.println(„Client disonnected”);

  Serial.println(„”);

}

Funcțiile getNtpTime() și sendNTPpacket() sunt apelate periodic automat de biblioteca Time pentru sincronizarea timpului.

IPAddress timeServerIP;

const char* ntpServerName = „time.nist.gov”;

time_t lastsyncr;

time_t getNtpTime() {

  WiFi.hostByName(ntpServerName, timeServerIP);

  while (Udp.parsePacket() > 0) ;

  sendNTPpacket(timeServerIP);

  uint32_t beginWait = millis();

  while (millis() – beginWait < 2500) {

    int size = Udp.parsePacket();

    if (size >= NTP_PACKET_SIZE) {

      Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); 

      unsigned long secsSince1900;

      secsSince1900 =  (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;

     secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;

      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;

      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];

      lastsyncr = (time_t) (secsSince1900 – 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR);

      return lastsyncr;

    }

  }

 return 0;

}

void sendNTPpacket(IPAddress &address) {

  memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);

  packetBuffer[0] = 0b11100011;  

  packetBuffer[1] = 0;

  packetBuffer[2] = 6;

  packetBuffer[3] = 0xEC; 

  packetBuffer[12]  = 49;

  packetBuffer[13]  = 0x4E;

  packetBuffer[14]  = 49;

  packetBuffer[15]  = 52;

  Udp.beginPacket(address, 123);

  Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);

  Udp.endPacket();

}

Pentru alte variante de realizare puteți consulta și proiectele:

Calendar de Crăciun

Calendarul de Crăciun sau Calendarul de Advent este o modalitate de a face să treacă timpul mai ușor în așteptarea sărbătorii de Crăciun. Acest calendar indică câte zile au trecut și câte zile mai sunt (în luna decembrie bineînțeles) până în dimineața zilei de Crăciun. Pentru copii există variante care oferă zilnic mici surprize (bomboane sau ciocolată) pentru a atenua nerăbdarea așteptării cadourilor de Crăciun dar, în cadrul proiectului de față, propunem construirea unui calendar de Crăciun bazat pe 24 de LED-uri: un calendar de Crăciun cu luminițe.

Pentru a comanda mai ușor cele 24 de LED-uri vom utiliza LED-uri RGB adresabile WS2812. Acestea nu necesită comandă individuală, este suficientă o singură linie de comandă între cele 24 de LED-uri și placa de dezvoltare. Se pot utiliza LED-uri NeoPixel  sau module WS2812 breakout. Pentru mai multe detalii legate de funcționarea LED-urilor WS2812 se recomandă parcurgerea materialului: „Adafruit NeoPixel Überguide”.

2

Pentru comandă vom utiliza placa de dezvoltare WiDo echipată cu un microcontroler ATmega32U4 (prezent și pe placa Arduino Leonardo) și un controler WiFi CC3000. Această combinație este perfectă pentru implementarea sistemului nostru: microcontrolerul ATmega32U4 va asigura comanda LED-urilor la o tensiune de 5V iar controlerul WiFi va fi utilizat pentru a putea ști în ce zi calendaristică ne aflăm (sincronizare de timp de tip NTP).

3

Conexiunile dintre placa de dezvoltare și LED-uri sunt prezentate în schema următoare. Sistemul necesită o alimentare de 5V minim 2A (pentru placa de dezvoltare și cele 24 de LED-uri). Pinul de comandă este pinul D6. Comanda se va transmite serial de la un LED la următorul. LED-urile pot fi aranjate pe un carton pictat cu un brad de crăciun sau orice alt suport doriți (o căsuță de poveste sau o ilustrată de Crăciun).

4

Programul a fost dezvoltat și testat utilizând Arduino IDE 1.8.3 și bibliotecile Adafruit Neopixel 1.1.3 și o versiune modificată a bibliotecii Adafruit CC3000. Placa se va programa în Arduino IDE ca o placă Arduino Leonardo obișnuită.

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#ifdef __AVR__

  #include <avr/power.h>

#endif

#define PIN 6

#define NUMPIXELS 24

Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS,PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

#include <Adafruit_CC3000.h>

#include <ccspi.h>

#include <SPI.h>

#define WiDo_IRQ   7

#define WiDo_VBAT  5

#define WiDo_CS    10

Adafruit_CC3000 WiDo = Adafruit_CC3000(WiDo_CS, WiDo_IRQ,  WiDo_VBAT,SPI_CLOCK_DIVIDER);

În cadrul programului trebuie personalizate datele de conectare la rețeaua WiFi (WLAN_SSID și WLAN_PASS).

#define WLAN_SSID       „…”          

#define WLAN_PASS       „…”

#define WLAN_SECURITY   WLAN_SEC_WPA2

Adafruit_CC3000_Client client;

#include <TimeLib.h>

Pentru sistemul final, directiva debug se poate comenta pentru a suprima mesajele din consola serială.

#define debug

void setup() {

  #ifdef debug

    SerialUSB.begin(115200);

    while(!SerialUSB) { ; }

    SerialUSB.println(F(„Calendar de Craciun\n”));

    SerialUSB.println(F(„\nInitialising the CC3000 …”));

  #endif

  if (!WiDo.begin())  {

    #ifdef debug

      SerialUSB.println(F(„Unable to initialise the

CC3000! Check your wiring?”));

    #endif

    while(1);   }

 if (!WiDo.connectToAP(WLAN_SSID,WLAN_PASS,WLAN_SECURITY)) {

    #ifdef debug

      SerialUSB.println(F(„Failed to connect to AP!”));

    #endif

    while(1);   }

  #ifdef debug

    SerialUSB.println(F(„Connected to AP!”));

    SerialUSB.println(F(„Request DHCP”));

  #endif

  while (!WiDo.checkDHCP())  {    delay(100);  } 

  while (! displayConnectionDetails()) {

      delay(1000);

    }

  setSyncProvider(getTime);

  pinMode(6,OUTPUT);

  pixels.begin();

  randomSeed(analogRead(0));

  startprogram();

}

bool displayConnectionDetails(void)

{

  uint32_t ipAddress, netmask, gateway, dhcpserv, dnsserv;

  if(!WiDo.getIPAddress(&ipAddress, &netmask, &gateway, &dhcpserv, &dnsserv))  {

    #ifdef debug

      SerialUSB.println(F(„Unable to retrieve the IP Address!\r\n”));

    #endif

    return false;

  }

  else

  {

    #ifdef debug

      SerialUSB.print(F(„\nIP Addr: „));

     WiDo.printIPdotsRev(ipAddress);

      SerialUSB.print(F(„\nNetmask: „));

      WiDo.printIPdotsRev(netmask);

      SerialUSB.print(F(„\nGateway: „));

      WiDo.printIPdotsRev(gateway);

      SerialUSB.print(F(„\nDHCPsrv: „));

      WiDo.printIPdotsRev(dhcpserv);

      SerialUSB.print(F(„\nDNSserv: „));

      WiDo.printIPdotsRev(dnsserv);

      SerialUSB.println();

    #endif

    return true;

  }

}

Procedura startprogram(), apelată o singură dată în secțiunea setup(), aprinde toate LED-urile de trei ori în trei culori diferite: roșu, verde, albastru. Este o procedură de verificare a montajului ce se execută la fiecare pornire a sistemului.

void startprogram() {

  for (int i=0; i<NUMPIXELS; i++) {

    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(255,0,0));

    pixels.show();

    delay(100);

  }

  for (int i=0; i<NUMPIXELS; i++) {

    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,0,0));

  }

  pixels.show();

  delay(100);

  for (int i=0; i<NUMPIXELS; i++) {

    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,255,0));

    pixels.show();

    delay(100);

  }

  for (int i=0; i<NUMPIXELS; i++) {

    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,0,0));

  }

  pixels.show();

  delay(100);

  for (int i=0; i<NUMPIXELS; i++) {

    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,0,255));

    pixels.show();

    delay(100);

  }

  for (int i=0; i<NUMPIXELS; i++) {

    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,0,0));

  }

  pixels.show();

  delay(100);

}

Secțiunea loop() va aștepta realizarea sincronizării de timp după care va verifica o dată la 10 minute data calendaristică. Între 1 decembrie și 24 decembrie va aprinde un număr de LED-uri egal cu data calendaristică. Culoarea va fi de fiecare dată generată aleatoriu. În data de 25 decembrie programul va executa un joc de lumini pe toată perioada zilei (va aprinde toate cele 24 de LED-uri treptat în culori aleatorii). În restul anului LED-urile vor rămâne stinse.

void loop() {

   #ifdef debug

    if(timeStatus()==timeNotSet) SerialUSB.println(„Time Not Set”);

    if(timeStatus()==timeNeedsSync) SerialUSB.println(„Time Needs Sync”);

   #endif

   while(timeStatus()==timeNotSet) delay(1000);

   for (int i=0; i<NUMPIXELS; i++) {

      pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,0,0));

    }

   pixels.show();

   delay(100);

   if(month()==12) {

    if (day()<25) {

      #ifdef debug

        SerialUSB.print(„Days to Christmas: „); SerialUSB.println(25-day());

      #endif

      for (int i=0; i<NUMPIXELS; i++) {

        pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,0,0));

      }

      pixels.show();

      delay(100);

      for (int i=0; i<day(); i++) {

        pixels.setPixelColor(i,pixels.Color(random(0,255),random(0,255),random(0,255)));

      }

      pixels.show();

    }

    if (day()==25) {

        for (int i=0; i<NUMPIXELS; i++) {

          pixels.setPixelColor(i,pixels.Color(random(0,255), random(0,255),random(0,255)));

         pixels.show();

         delay(1000);

        }

    }

   }

   delay(600000);

}

Funcția getTime() este folosită de biblioteca Time pentru sincronizarea de timp NTP.

const unsigned long

  connectTimeout  = 15L * 1000L,

  responseTimeout = 15L * 1000L;

unsigned long getTime(void) {

  uint8_t       buf[48];

  unsigned long ip, startTime, t = 0L;

  #ifdef debug

    SerialUSB.print(F(„Locating time server…”));

  #endif

  if(WiDo.getHostByName(„pool.ntp.org”, &ip)) {

    static const char PROGMEM

      timeReqA[] = { 227,  0,  6, 236 },

      timeReqB[] = {  49, 78, 49,  52 };

    #ifdef debug

      SerialUSB.println(F(„\r\nAttempting

                 connection…”));

    #endif

    startTime = millis();

    do {

      client = WiDo.connectUDP(ip, 123);

    } while((!client.connected()) &&

            ((millis() – startTime) < connectTimeout));

    if(client.connected()) {

      #ifdef debug

        SerialUSB.print(F(„connected!\r\nIssuing

                 request…”));

      #endif

      memset(buf, 0, sizeof(buf));

      memcpy_P( buf    , timeReqA, sizeof(timeReqA));

      memcpy_P(&buf[12], timeReqB, sizeof(timeReqB));

      client.write(buf, sizeof(buf));

      #ifdef debug

        SerialUSB.print(F(„\r\nAwaiting response…”));

      #endif

      memset(buf, 0, sizeof(buf));

      startTime = millis();

      while((!client.available()) &&

            ((millis() – startTime) < responseTimeout));

      if(client.available()) {

        client.read(buf, sizeof(buf));

        t = (((unsigned long)buf[40] << 24) |

             ((unsigned long)buf[41] << 16) |

             ((unsigned long)buf[42] <<  8) |

              (unsigned long)buf[43]) – 2208988800UL;

        #ifdef debug

          SerialUSB.print(F(„OK\r\n”));

        #endif

      }

      client.close();

    }

  }

  #ifdef debug

    if(!t) SerialUSB.println(F(„error”));

  #endif

  return t;

}

Pentru idei suplimentarea în realizarea artistică a aranjamentului se pot vedea și următoarele două proiecte:

Cum putem utiliza prognoza meteo oferită de Weather Underground

Așa cum am arătat și în proiectul „Mini stație meteo”, serviciul Weather Undergroud este un serviciu independent (nu este un serviciu al unei țări sau structuri oficiale) de predicție a vremii. Acest serviciu Internet permite realizarea de prognoze locale pe baza informațiilor provenite de la o stații meteo personale (PWS – Personal Wether Station) sau corelând informațiile de la mai multe stații meteo personale aflate într-o anumită zonă.

Dacă în lecția proiectul „Mini Stație Meteo Weather Underground” am arătat cum să construim o mini stație meteo care să raporteze date către Weather Underground, în lecția de față vom arăta cum putem utiliza datele de prognoză calcultate de Weather Underground. Pentru acest lucru este necesar să solicităm o cheie API (API Key) de conectare de la adresa:

2

Furnizarea prognozei meteo este un serviciu comercial (se plătește) dar pentru dezvoltatori (developers) există un plan tarifar gratuit (Stratus Plan) ce permite efectuarea de 500 de interogări pe zi (maxim 10 interogări pe minut) – limitări ce nu afectează sistemul prezentat în această lecție.

3

Odată obținută cheia de conectare la platforma Weather Underground putem scrie aplicații proprii care să prezinte prognoza meteo fără a fi necesară accesarea site-ului Weather Underground sau utilizarea aplicației mobile Weather Underground. Mai multe informații se pot consulta în pagina de suport a platformei unde sunt prezentate exemple pentru mai multe limbaje de programare. Funcțiile API puse la dispoziție de platforma Weatgher Underground se pot accesa și de pe un sistem embedded simplu. Pentru exemplificarea acestui lucru vom utiliza sistemul descris în proiectul „Ceas IoT cu programare OTA” format dintr-o placă NodeMCU și un ecran LCD grafic 84×48 pixeli:

5

Sistemul va păstra funcționalitatea de ceas și senzor de temperatură IoT dar va afișa și prognoza meteo pentru ziua curentă și ziua următoare.

Vom pleca de la programul scris pentru sistemul Ceas IoT. Programul a fost dezvoltat și testat utilizând Arduino IDE 1.8.3 având instalată extensia ESP8266 Community 2.3.0. Pentru accesarea funcțiilor API Weather Underground vom utiliza bibliotecile Json Streaming Parser 1.0.5 și ESP8266 Weather Station 1.3.2. Programul Ceas IoT se va completa cu următoarele declarații inițiale (este necesară completarea cheii API – constanta WUNDERGROUND_API_KEY și, dacă este cazul, modificarea localității pentru care se dorește obținerea prognozei meteo – constantele WUNDERGROUND_ZMW_CODE și WUNDERGR_UND_CITY):

#include <JsonListener.h>

#include „WundergroundConditions.h”

#include „WundergroundForecast.h”

const String  WUNDERGRROUND_API_KEY = „…”;

const boolean IS_METRIC = true;

const boolean USE_PM = false;

const String WUNDERGROUND_ZMW_CODE = „00000.26.WLRBS”;

const String  WUNDERGRROUND_LANGUAGE = „EN”;

const String  WUNDERGR_UND_STATE_OR_COUNTRY = „RO”;

const String  WUNDERGR_UND_CITY = „Bucharest”;

WundergroundConditions wunderground(IS_METRIC);

WundergroundForecast wundergroundf(IS_METRIC);

WGConditions conditions;

WGForecast forecasts[3];

La sfârșitul secțiunii setup() se vor adăuga următoarele două instrucțiuni:

wunderground.updateConditions(&conditions, WUNDERGRROUND_API_KEY, WUNDERGRROUND_LANGUAGE, WUNDERGROUND_ZMW_CODE);

wundergroundf.updateForecast(forecasts, 3, WUNDERGRROUND_API_KEY, WUNDERGRROUND_LANGUAGE, WUNDERGR_UND_STATE_OR_COUNTRY, WUNDERGR_UND_CITY);

În cadrul secțiunii loop() se va modifica partea de afișare astfel încât să avem patru stări de afișare (patru ecrane diferite) care se vor succeda la un interval de 15 secunde (fiecare ecran va rămâne afișat timp de 15 secunde): primul ecran va afișa ora și data (la fel ca și în lecția precedentă), al doilea ecran va afișa temperatura interioară și statusul conexiunii IoT (la fel ca și în lecția precedentă), al treilea ecran va afișa prognoza pentru ziua curentă iar al patrulea pentru ziua următoare.

6

7

Din păcate, chiar dacă funcțiile API Weather Underground au implementată traducerea informațiilor în limba română, vom utiliza în program prognoza în limba engleză deoarece setul de caracter a ecranului LCD nu include și diacritice. În capturile anterioare se poate observa că pentru ziua curentă avem cer senin (Clear) și pentru prognoza zilei următoare se preconizează cer noros și câteva picături de ploaie.

if (second()<15) {

       // codul rămâne neschimbat față de proiectul anterior

    }

else if (second()<30) {

      // codul rămâne neschimbat față de proiectul anterior

    }

else if (second()<45) {

      display.drawLine(0,0,83,0,BLACK);

      display.drawLine(0,47,83,47,BLACK);

      display.setTextColor(BLACK);

      display.setTextSize(1);

      display.setCursor(10,2);

      display.print(„Vremea acum”);

      display.drawLine(0,11,83,11,BLACK);

      display.setCursor(30,14);

      display.print(conditions.currentTemp);

      display.print((char)247);

      display.print(„C”);

      display.setCursor(35,22);

      display.print(conditions.humidity);

      display.setCursor(27,30);

      display.print(conditions.pressure);

      display.setCursor((84-(5*conditions.weatherText.length()))/2,38);

      display.print(conditions.weatherText);

      display.display();

    }

    else {

      display.fillScreen(BLACK);

      display.drawLine(0,1,83,1,WHITE);

      display.drawLine(0,46,83,46,WHITE);

      display.setTextColor(WHITE);

      display.setTextSize(1);

      display.setCursor(5,3);

      display.print(„Vremea maine”);

      display.drawLine(0,12,83,12,WHITE);

      display.setCursor(20,14);

      display.print(„Min:”);

      display.print(forecasts[2].forecastLowTemp);

      display.print((char)247);

      display.print(„C”);

      display.setCursor(20,22);

      display.print(„Max:”);

      display.print(forecasts[2].forecastHighTemp);

      display.print((char)247);

      display.print(„C”);

      String temp = forecasts[2].forecastText;

      int prim = temp.indexOf(‘.’);

      display.setCursor((84-(5*prim))/2,30);

      display.print(temp.substring(0,prim));

      display.setCursor(0,38);

     display.print(temp.substring(prim+2, temp.indexOf(‘.’,prim+2)));

      display.display()     }

if (millis() – lastConnectionTime > postingInterval) {

      wunderground.updateConditions(&conditions,

WUNDERGRROUND_API_KEY, WUNDERGRROUND_LANGUAGE, WUNDERGROUND_ZMW_CODE);

      wundergroundf.updateForecast(forecasts, 3, WUNDERGRROUND_API_KEY, WUNDERGRROUND_LANGUAGE, WUNDERGR_UND_STATE_OR_COUNTRY,  WUNDERGR_UND_CITY);

      // codul rămâne neschimbat față de proiectul anterior

    }

Prognoza meteo oferită de Weather Underground are o acoperire de zece zile. În cadrul sistemului prezentat nu am utilizat decât ziua curentă și ziua următoare dar programul poate fi ușor modificat pentru afișarea unei prognoze pe mai multe zile. În plus există mai multe facilități ce nu au fost utilizate în exemplul nostru dar pot constitui dezvoltări ulterioare interesante: avertizări de vreme extremă (a se vedea exemplul WundergroundAlertsDemo din cadrul bibliotecii ESP8266 Weather Station) sau elemente de evoluție astronomică (a se vedea exemplul WundergroundAstronomyDemo).

O altă posibilă direcție de îmbunătățire posibilă a sistemului de predicție meteo este utilizarea simbolurilor grafice oferite de Weather Underground pentru o reprezentare sugestivă a evoluției meteo.

8

Un exemplu de proiect ce utilizează aceste simboluri este „ESP8266 Weather Widget”, proiect ce utilizează un ecran grafic OLED de rezoluție mai mare.

Mini Stație Meteo Weather Underground

Serviciul Weather Undergroud este un serviciu independent (nu este un serviciu al unei țări sau strucutură oficială) de predicție a vremii. Acest serviciu Internet permite realizarea de prognoze locale pe baza informațiilor provenite de la o stație meteo personală (PWS – Personal Wether Station) sau corelând informațiile de la mai multe stații meteo personale aflate într-o anumită zonă. Serviciul Weather Underground permite completarea funcționalității unei stații meteo personale cu partea de istoric și predicție a evoluției vremii și oferă o modalitate convenabilă în care utilizatorul poate consulta informațiile furnizate de stația meteo de oriunde prin Internet.

În cadrul proiectului de față vom prezenta realizarea unei mini stații meteo (măsoară doar temperatura, umiditatea și presiunea atmosferică) ce raportează datele măsurate către serviciul Weather Underground. Pentru partea de achiziție vom utiliza un singur senzor capabil să măsoare toți cei trei parametrii: BME280. Bineînțeles, sistemul prezentat poate fi extins și cu alți senzori specifici unei stații meteo: senzori pentru viteza și direcția vântului, senzor pentru cantitatea de precipitații sau senzor pentru indexul radiațiilor ultraviolete.

2

Ca placă de dezvoltare vom utiliza Adafruit HUZZAH ESP8266 breakout ce ne va permite o conectare simplă la Internet prin WiFi la un cost scăzut. Schema de interconectare între placa de dezvoltare și senzorul BME280 este următoarea:

3

Comunicația între senzor și placa de dezvoltare se bazează pe protocolul I2C prin urmare legărutile sunt:

  • Pinul SDA al senzorului se conectează la pinul #4 al plăcii de dezvoltare;
  • Pinul SCL al senzorului se conectează la pinul #5 al plăcii de dezvoltare;
  • Pinii 3.3V și GND ai senzorului se conectează la pinii 3V și GND ai plăcii.

Placa va trimite la un interval de 60 de minute (1 oră) datele achiziționate către serviciul Weather Underground iar între două postări se va afla în mod de consum redus. Din acest motiv există o legătură între pinul #16 și pinul RST al plăcii. Pinul #16 are funcționalitate de Wake ce permite resetarea plăcii pentru a ieși din modul de consum redus. Pentru mai multe informații despre modul de consum redus al circuitului ESP8266 puteți consulta materialul „ESP8266 Deep Sleep with Arduino IDE”.

Pentru alimentarea plăcii puteți un regulator de 3.3V sau una sau mai multe baterii ce furnizează între 4V și 6V (alimentarea se va face în acest caz prin intermediul pinului Vbat). Având în vedere consumul redus al sistemului funcționarea pe baterii se poate face pe perioade lungi de timp.

Pentru programarea plăcii Adafruit HUZZAH ESP8266 este nevoie de un programator FTDI sau de un cablu FTDI. Pentru mai multe informații despre funcționarea plăcii de dezvoltare Adafruit HUZZAH ESP8266 puteți consulta materialul „Adafruit HUZZAH ESP8266 breakout – Adorable bite-sized WiFi microcontroller, at a price you like!”.

Programul a fost dezvoltat și testat utilizând Arduino IDE 1.8.3 având instalate extensia ESP8266 Community 2.3.0 și biblioteca Sparkfun BME280 1.1.0. În cadrul programului trebuie personalizate datele de conectare la rețeaua WiFi (ssid și pass) precum și datele de autentificare la platforma Weather Underground (ID și PASSWORD).

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ESP8266HTTPClient.h>

#include „SparkFunBME280.h”

#include „Wire.h”

BME280 mySensor;

char ssid[] = „…”;

char pass[] = „…”;

WiFiClient client;

void setup() {

  WiFi.begin(ssid, pass);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

      delay(500);

    }

  mySensor.settings.commInterface = I2C_MODE;

  mySensor.settings.I2CAddress = 0x77;

  mySensor.settings.runMode = 3;

  mySensor.settings.tStandby = 0;

  mySensor.settings.filter = 0;

  mySensor.settings.tempOverSample = 1;

  mySensor.settings.pressOverSample = 1;

  mySensor.settings.humidOverSample = 1;

  mySensor.begin();

  delay(100); }

void loop() {

  float tempC = mySensor.readTempC();

  float humidity = mySensor.readFloatHumidity();

  float pressure = mySensor.readFloatPressure();

  delay(100);

  String url = „http” + „://weatherstation.wunderground.com/”

  url += „weatherstation/updateweatherstation.php?”

  url += „ID=…&PASSWORD=…”

  url += „&dateutc=now&=&action=updateraw&”;

  url += „baromin=” + String(pressure * 29.92 / 101325);

  url += „&tempf=” + String(9/5.0 * tempC + 32.0);

  url += „&humidity=” + String(humidity);

  url += „&dewptf=” + String(9/5.0 * (tempC – (100.0 –

humidity) /5.0) + 32.0);

  HTTPClient http;

  http.begin(url);

  int httpCode = http.GET();

  delay(1000);

  http.end();

  delay(1000);

  ESP.deepSleep(3600L*1000000L);  }

Așa cum am precizat și anterior, serviciul Weather Underground este un serviciu independent de prognoză meteorologică bazată în principal de rețele de stații meteo proprii (în SUA) sau private (PWS – Personal Weather Station, în restul lumii). Platforma online a acestui serviciu permite înregistrarea datelor provenite de la orice PWS și realizarea de prognoze de evoluție a vremii zonale ca o alternativă mult mai rafinată la serviciile naționale de meteorologie. Serviciul este gratuit dar necesită înregistrare. Un utilizator poate înregistra mai multe stații meteo aflate în locații diferite. Imediat după înregistrarea stației meteo personale se poate porni sistemul și datele înregistrate vor apărea imediat în fereastra asociată stației respective.

4

După o perioadă de 24 – 48 de ore, dacă datele raportate sunt valide – se încadrează într-un interval de valori decent de apropiat ca celelalte stații meteo din zonă, stația meteo va apărea și în WunderMap și va putea fi văzută de orice alt utilizator al serviciului. WunderMap poate fi consultată în varianta web sau în varianta de mobil (la fel și prognozele meteorologice furnizate de Weather Underground).

5